close-pop-up.svg

weberfloor 4602 Industry Base Extra

Beskrivelse

weberfloor 4602 Industry Base Extra er en hurtigtørkende, pumpbar avrettingsmasse. Materialet leveres som tørt pulver bestående av spesialsement, sand, kompletterende bindemiddel, plast, polymerfibrer samt tilsettingsstoffer. Materialet oppnår høy overflatefasthet allerede etter 1 til 3 døgn. Den ferdige overflaten varierer i overflatestruktur og farge avhengig av aktuelle råvarer, blandings- og leggingsforhold. Materialet kan såvel blandes og legges for hånd som blandes med Webers automatiske blandepumper og pumpes fram til leggingsplassen.

Til innvendig bruk.

Bruksområde

weberfloor 4602 er beregnet som toppsjikt for industrigulv med lett industribelastning. Industrigulv med hovedsaklig gang trafikk og rullende belastning i form av jekketraller samt enkle truckbevegelser. Materialet anbefales for avretting av gulv i industrilokaler som skal belegges med herdeplastbaserte belegg som epoxy- og akrylbelegg. Anbefales også som avretting og underlag for weberfloor 4610 Industry Top, weberfloor 4630 Industry Lit på gulv med ekstra høye belastninger. weberfloor 4602 anbefales fremst på underlag av betong som rengjøres fra løse partikler. Underlaget skal ha en overflatefasthet på 1,5 N/mm² (MPa). Svake og sviktende underlag, f.eks. type asfaltgulv som ikke kan forankre toppsjiktets svinnbevegelser, må fjernes. Svinnbevegelser i nystøpt betong bør ha stanset da riss gjennom avrettingssjiktet ellers kan oppstå. Riss bør freses om de avrettes over. Avrettingsjiktet overbygger ikke bevegelser i underlaget ved f.eks. ekspansjonsfuger eller andre bevegelsesfuger. Ved tosjikts betongunderlag kontroller vedheften mellom over- og underbetong.

DoP weberfloor 4602 industry base extra
Last ned(PDF, 541 KB)
Produktdatablad weberfloor 4602 Industry Base Extra
Last ned(PDF, 77 KB)
EPD weberfloor 4602 industry base extra
Last ned(PDF, 2 MB)
HEA-02 weberfloor 4602 industry base extra
Last ned(PDF, 110 KB)
Sikkerhetsdatablad weberfloor 4602 Industry Base Extra

weberfloor 4602 Industry Base Extra

DoP weberfloor 4602 industry base extra
Last ned(PDF, 541 KB)
Produktdatablad weberfloor 4602 Industry Base Extra
Last ned(PDF, 77 KB)
EPD weberfloor 4602 industry base extra
Last ned(PDF, 2 MB)
HEA-02 weberfloor 4602 industry base extra
Last ned(PDF, 110 KB)
Sikkerhetsdatablad weberfloor 4602 Industry Base Extra
Beskrivelse

weberfloor 4602 Industry Base Extra er en hurtigtørkende, pumpbar avrettingsmasse. Materialet leveres som tørt pulver bestående av spesialsement, sand, kompletterende bindemiddel, plast, polymerfibrer samt tilsettingsstoffer. Materialet oppnår høy overflatefasthet allerede etter 1 til 3 døgn. Den ferdige overflaten varierer i overflatestruktur og farge avhengig av aktuelle råvarer, blandings- og leggingsforhold. Materialet kan såvel blandes og legges for hånd som blandes med Webers automatiske blandepumper og pumpes fram til leggingsplassen.

Til innvendig bruk.

Bruksområde

weberfloor 4602 er beregnet som toppsjikt for industrigulv med lett industribelastning. Industrigulv med hovedsaklig gang trafikk og rullende belastning i form av jekketraller samt enkle truckbevegelser. Materialet anbefales for avretting av gulv i industrilokaler som skal belegges med herdeplastbaserte belegg som epoxy- og akrylbelegg. Anbefales også som avretting og underlag for weberfloor 4610 Industry Top, weberfloor 4630 Industry Lit på gulv med ekstra høye belastninger. weberfloor 4602 anbefales fremst på underlag av betong som rengjøres fra løse partikler. Underlaget skal ha en overflatefasthet på 1,5 N/mm² (MPa). Svake og sviktende underlag, f.eks. type asfaltgulv som ikke kan forankre toppsjiktets svinnbevegelser, må fjernes. Svinnbevegelser i nystøpt betong bør ha stanset da riss gjennom avrettingssjiktet ellers kan oppstå. Riss bør freses om de avrettes over. Avrettingsjiktet overbygger ikke bevegelser i underlaget ved f.eks. ekspansjonsfuger eller andre bevegelsesfuger. Ved tosjikts betongunderlag kontroller vedheften mellom over- og underbetong.