close-pop-up.svg

weberfloor 4630 Industry Lit

Beskrivelse

weberfloor 4630 Industry Lit er en pumpbar avrettingsmasse med høy slitestyrke. Materialet inneholder spesialsement, sand, ekstra hard ballast, kompletterende bindemiddel samt tilsetningsstoffer. Gjennom å redusere vannmengden kan en hardere overflate oppnås på det ferdige gulvet. Den ferdige overflaten varierer i overflatestruktur og farge avhengig av aktuelle råvarer, blandings- og leggingsforhold. Kontakt Weber før bruk av produktet utendørs.

Til utvendig og innvendig bruk.

Bruksområde

weberfloor 4630 er beregnet til industrigulv med tung og intensiv trafikk. Under tak kan materialet brukes på lastekaier, garasje, og balkonger. På gulv der det stilles høye krav til jevnhet og planhet, anbefales weberfloor 4610 Industry Top. Flaten trenger normalt ikke støvbindes. Materialet er beregnet til avretting av betong. Underlagets overflatefasthet bør være minst 1,5 N/mm² (MPa). Svinnbevegelser i nystøpt betong bør ha stanset da riss gjennom avrettingssjiktet ellers kan oppstå. Riss bør freses om de avrettes over. Underlag med svakheter og større ujevnheter bør avrettes opp med weberfloor 4600 Industry Base eller weberfloor 4602 Industry Base Extra ved hardt belastede gulv.

DoP weberfloor 4630 industry lit
Last ned(PDF, 541 KB)
Produktdatablad weberfloor 4630 Industry Lit
Last ned(PDF, 166 KB)
HEA-02 weberfloor 4630 Industry Lit
Last ned(PDF, 113 KB)
Sikkerhetsdatablad weberfloor 4630 Industry Lit

weberfloor 4630 Industry Lit

DoP weberfloor 4630 industry lit
Last ned(PDF, 541 KB)
Produktdatablad weberfloor 4630 Industry Lit
Last ned(PDF, 166 KB)
HEA-02 weberfloor 4630 Industry Lit
Last ned(PDF, 113 KB)
Sikkerhetsdatablad weberfloor 4630 Industry Lit
Beskrivelse

weberfloor 4630 Industry Lit er en pumpbar avrettingsmasse med høy slitestyrke. Materialet inneholder spesialsement, sand, ekstra hard ballast, kompletterende bindemiddel samt tilsetningsstoffer. Gjennom å redusere vannmengden kan en hardere overflate oppnås på det ferdige gulvet. Den ferdige overflaten varierer i overflatestruktur og farge avhengig av aktuelle råvarer, blandings- og leggingsforhold. Kontakt Weber før bruk av produktet utendørs.

Til utvendig og innvendig bruk.

Bruksområde

weberfloor 4630 er beregnet til industrigulv med tung og intensiv trafikk. Under tak kan materialet brukes på lastekaier, garasje, og balkonger. På gulv der det stilles høye krav til jevnhet og planhet, anbefales weberfloor 4610 Industry Top. Flaten trenger normalt ikke støvbindes. Materialet er beregnet til avretting av betong. Underlagets overflatefasthet bør være minst 1,5 N/mm² (MPa). Svinnbevegelser i nystøpt betong bør ha stanset da riss gjennom avrettingssjiktet ellers kan oppstå. Riss bør freses om de avrettes over. Underlag med svakheter og større ujevnheter bør avrettes opp med weberfloor 4600 Industry Base eller weberfloor 4602 Industry Base Extra ved hardt belastede gulv.