close-pop-up.svg

weberfloor 4650 Design Colour

Beskrivelse

weberfloor 4650 Design Colour er en gjennomfarget selvtørkende, pumpbar, selvutjevnende sementbasert slitesjiktsmasse oppbygget av spesialsement, sand og kompletterende bindemiddel. Produktet finnes tilgjengelig i 5 standardfarger. Ved legging kreves kunnskap og erfaring for å oppnå et fullgodt resultat. Weber har særskilt opplærte Sertifiserte Weber Gulventreprenører for legging av weberfloor 4650 Design Colour. weberfloor 4650 Design Colour sammen med anbefalt overflatebehandling inngår i Webers konsept Designgulv. weberfloor 4650 Design Colour er karakterisert Polymermodifisert: CT-C25-F7-AR0,5 i ht EN 13813. 

Fargeprøver kan aldri sammenlignes med den utlagte massen. Fargevariasjoner kan oppstå på den herdede overflaten avhengig av om produktene er oppbygget av mineralske sementbindemiddel og klimaforhold ved legging. Ved eventuelle fremtidige legginger må man regne med forskjell i farge og overflatestruktur. Materialets fukttilstand påvirker også massens utseende. Til innvendig bruk.

Bruksområde

weberfloor 4650 Design Colour er beregnet å brukes innendørs i tørre rom på allmenne områder med mye gangtrafikk, lagerområder i butikker, kjøpesentre, kontorer og industri med lett truckbelastning samt i boliger. Gulvet kan fås i ulike farger og kan derfor utgjøre et element i rommets fargesammensetning. Overflatebehandlingsmetode og tilhørende vedlikeholdsmetode må tilpasses aktuell virksomhet.

FDV Weber Designgulv
Last ned(PDF, 358 KB)
Produktdatablad weberfloor 4650 Design Colour
Last ned(PDF, 225 KB)
Weber Designgulv - brosjyre/fargekart
Last ned(PDF, 1 MB)
Sikkerhetsdatablad weberfloor 4650 Design Colour

weberfloor 4650 Design Colour

FDV Weber Designgulv
Last ned(PDF, 358 KB)
Produktdatablad weberfloor 4650 Design Colour
Last ned(PDF, 225 KB)
Weber Designgulv - brosjyre/fargekart
Last ned(PDF, 1 MB)
Sikkerhetsdatablad weberfloor 4650 Design Colour
Beskrivelse

weberfloor 4650 Design Colour er en gjennomfarget selvtørkende, pumpbar, selvutjevnende sementbasert slitesjiktsmasse oppbygget av spesialsement, sand og kompletterende bindemiddel. Produktet finnes tilgjengelig i 5 standardfarger. Ved legging kreves kunnskap og erfaring for å oppnå et fullgodt resultat. Weber har særskilt opplærte Sertifiserte Weber Gulventreprenører for legging av weberfloor 4650 Design Colour. weberfloor 4650 Design Colour sammen med anbefalt overflatebehandling inngår i Webers konsept Designgulv. weberfloor 4650 Design Colour er karakterisert Polymermodifisert: CT-C25-F7-AR0,5 i ht EN 13813. 

Fargeprøver kan aldri sammenlignes med den utlagte massen. Fargevariasjoner kan oppstå på den herdede overflaten avhengig av om produktene er oppbygget av mineralske sementbindemiddel og klimaforhold ved legging. Ved eventuelle fremtidige legginger må man regne med forskjell i farge og overflatestruktur. Materialets fukttilstand påvirker også massens utseende. Til innvendig bruk.

Bruksområde

weberfloor 4650 Design Colour er beregnet å brukes innendørs i tørre rom på allmenne områder med mye gangtrafikk, lagerområder i butikker, kjøpesentre, kontorer og industri med lett truckbelastning samt i boliger. Gulvet kan fås i ulike farger og kan derfor utgjøre et element i rommets fargesammensetning. Overflatebehandlingsmetode og tilhørende vedlikeholdsmetode må tilpasses aktuell virksomhet.