close-pop-up.svg

weberfloor 4655 Industry Flow Rapid

Beskrivelse

weberfloor 4655 Industry Flow Rapid er en pumpbar, hurtigherdende, selvutjevnende avrettingsmasse beregnet som ferdig slitesjikt eller underlag for epoxy- og polyuretanbelegg på industrigulv med lett belastning. Ved ønske om korte rehabiliteringstider samt der det stilles høye krav til overflateplanhet er produktet spesielt egnet. Overflaten er gangbar etter 1-2 timer avhengig av temperatur. Forsiktig gangtrafikk kan skje etter 24 timer og full trafikk etter ca en uke. Legging av belegg kan tidligst skje etter 24 timer. weberfloor 4655 er ferdig for trafikkbelastning og behøver normalt ikke støvbindes, men kan av hensyn til kjemisk belastning eller av estetiske grunner behøve tildekkes med egnet overflatebehandling eller herdeplastbelegg. Ved legging kreves kunnskap og erfaring for å oppnå et fullgodt resultat. Weber har spesielt opplærte gulventreprenører for legging av weberfloor 4655 Industry Flow Rapid. weberfloor 4655 Industry Flow Rapid er karakterisert Polymermodifisert: CT-C30-F7-AR0,5 i henhold til NS-EN-13813.

Bruksområde

weberfloor 4655 er en sementbasert pumpbar avrettingsmasse beregnet som slitesjikt eller underlag for herdeplastsystemer, epoxy- eller polyuretanbelegg, i industrielle miljøer med lettere industriell belastning. For industrigulv med gangtrafikk, lett rullende belastning fra jekketraller og lettere truckbelastning. For lager- og industrilokaler samt garasjer hvor det stilles høye krav til slitasjemotstand og som skal belegges med herdeplastbelegg. Som avretting og underlag for weberfloor 4610 Industry Top eller weberfloor 4630 Industry Lit på industrigulv med ekstra høye belastninger.

DoP weberfloor 4655 industry flow rapid
Last ned(PDF, 465 KB)
Produktdatablad weberfloor 4655 Industry Flow Rapid
Last ned(PDF, 84 KB)
EPD weberfloor 4655 industry flow rapid
Last ned(PDF, 1 MB)
Sikkerhetsdatablad weberfloor 4655 Industry Flow Rapid

weberfloor 4655 Industry Flow Rapid

DoP weberfloor 4655 industry flow rapid
Last ned(PDF, 465 KB)
Produktdatablad weberfloor 4655 Industry Flow Rapid
Last ned(PDF, 84 KB)
EPD weberfloor 4655 industry flow rapid
Last ned(PDF, 1 MB)
Sikkerhetsdatablad weberfloor 4655 Industry Flow Rapid
Beskrivelse

weberfloor 4655 Industry Flow Rapid er en pumpbar, hurtigherdende, selvutjevnende avrettingsmasse beregnet som ferdig slitesjikt eller underlag for epoxy- og polyuretanbelegg på industrigulv med lett belastning. Ved ønske om korte rehabiliteringstider samt der det stilles høye krav til overflateplanhet er produktet spesielt egnet. Overflaten er gangbar etter 1-2 timer avhengig av temperatur. Forsiktig gangtrafikk kan skje etter 24 timer og full trafikk etter ca en uke. Legging av belegg kan tidligst skje etter 24 timer. weberfloor 4655 er ferdig for trafikkbelastning og behøver normalt ikke støvbindes, men kan av hensyn til kjemisk belastning eller av estetiske grunner behøve tildekkes med egnet overflatebehandling eller herdeplastbelegg. Ved legging kreves kunnskap og erfaring for å oppnå et fullgodt resultat. Weber har spesielt opplærte gulventreprenører for legging av weberfloor 4655 Industry Flow Rapid. weberfloor 4655 Industry Flow Rapid er karakterisert Polymermodifisert: CT-C30-F7-AR0,5 i henhold til NS-EN-13813.

Bruksområde

weberfloor 4655 er en sementbasert pumpbar avrettingsmasse beregnet som slitesjikt eller underlag for herdeplastsystemer, epoxy- eller polyuretanbelegg, i industrielle miljøer med lettere industriell belastning. For industrigulv med gangtrafikk, lett rullende belastning fra jekketraller og lettere truckbelastning. For lager- og industrilokaler samt garasjer hvor det stilles høye krav til slitasjemotstand og som skal belegges med herdeplastbelegg. Som avretting og underlag for weberfloor 4610 Industry Top eller weberfloor 4630 Industry Lit på industrigulv med ekstra høye belastninger.