close-pop-up.svg

weberfloor 4660N Marine Elastic

Beskrivelse

weberfloor 4660N Marine Elastic er en sementbasert, pumpbar selvutjevnende, fiberforsterket avrettingsmasse for stål-, galvanisert stål- og aluminiumsdørk for sjikttykkelser fra 4 til 50 mm. Materialet leveres som tørr pulver, vann tilsettes på byggeplass. Materialet kan håndlegges eller pumpes frem til leggingsstedet med Weber blandepumpe, og trenger kun lett bearbeiding med en tannet sparkel eller piggrulle for å oppnå en plan overflate klar til gulvbelegg. Materialet oppnår raskt en høy overflatefasthet og er gangbar etter kun 1-3 timer. Beleggbar etter 1-5 dager, maksimum 7 dager. Merk at herdetiden er avhengig av temperaturen i underlaget og omgivende lufttemperatur i arbeidslokalet samt relativ fuktighet. weberfloor 4660N tilfredsstiller alle branntekniske krav til undergulv for gulvbelegg ombord i skip- og offshoreinstallasjoner i henhold til IMO Res. A.687(16). Ved bruk i spesielle installasjoner som ikke er dekket i dette produktdatabladet, kontakt Weber for nærmere råd og veiledning. Henvis også til eksisterende nasjonal regulering.

Bruksområde

weberfloor 4660N er designet for marine og offshore installasjoner i lett trafikkerte områder, under gulvbelegg, flis/klinker, tepper, herdeplaster osv. innendørs. weberfloor 4660N oppfyller kravene til avrettingsmasser til dørk fra myndigheter og klassifiseringsselskap. weberfloor 4660N anbefales til avretting av stål-, galvanisert stål- og aluminiumsdørk med vedheft. Det kan også brukes i flytende konstruksjoner på isolasjon og på eksisterende betong/sementbasert i rehabiliteringsprosjekter. weberfloor 4660N kan legges i sjikttykkelser på 4-50 mm,  og min. 30 mm sjikttykkelse i flytende konstruksjoner. Dersom det er ønskelig med lav vekt eller tykkere sjikt kan lettklinker (LWA) med kornstørrelse 2/4 mm blandes inn i massen, anbefalt sjikttykkelse 10-100 mm. Denne blandingen bør toppes med et 6-10 mm sjikt weberfloor 4660N for å oppnå en plan overflate klar til gulvbelegg, men det er ikke påkrevd for flis/klinker. 

weberfloor 4660N er beregnet som et undergulv for de fleste typer belegg og skal ikke ligge som et ferdig slitesjikt. Belegget bør legges så snart forholdene ligger til rette. Produktet skal ikke brukes i fuktig miljø over 95% RF. Vær oppmerksom på spesielle krav for det aktuelle gulvbelegget, følg beleggleverandørens anvisninger. Når den sparklede overflaten har herdet og eventuelt slipt, utgjør den et ferdig undergulv for de fleste typer belegg. Dersom weberfloor 4660N ligger åpen, ikke tildekket med belegg, utover den nødvendige uttørkingstiden, eller benyttes som en arbeidsplattform eller transportsone under byggeprosessen, er riktig rengjøring spesielt viktig for å få et tilfredsstillende underlag for gulvbelegget.

DoP weberfloor 4660n marine elastic
Last ned(PDF, 454 KB)
Produktdatablad weberfloor 4660 Marine Elastic
Last ned(PDF, 155 KB)
Weber Marine and Offshore
Last ned(PDF, 5 MB)
Sikkerhetsdatablad weberfloor 4660N Marine Elastic

weberfloor 4660N Marine Elastic

DoP weberfloor 4660n marine elastic
Last ned(PDF, 454 KB)
Produktdatablad weberfloor 4660 Marine Elastic
Last ned(PDF, 155 KB)
Weber Marine and Offshore
Last ned(PDF, 5 MB)
Sikkerhetsdatablad weberfloor 4660N Marine Elastic
Beskrivelse

weberfloor 4660N Marine Elastic er en sementbasert, pumpbar selvutjevnende, fiberforsterket avrettingsmasse for stål-, galvanisert stål- og aluminiumsdørk for sjikttykkelser fra 4 til 50 mm. Materialet leveres som tørr pulver, vann tilsettes på byggeplass. Materialet kan håndlegges eller pumpes frem til leggingsstedet med Weber blandepumpe, og trenger kun lett bearbeiding med en tannet sparkel eller piggrulle for å oppnå en plan overflate klar til gulvbelegg. Materialet oppnår raskt en høy overflatefasthet og er gangbar etter kun 1-3 timer. Beleggbar etter 1-5 dager, maksimum 7 dager. Merk at herdetiden er avhengig av temperaturen i underlaget og omgivende lufttemperatur i arbeidslokalet samt relativ fuktighet. weberfloor 4660N tilfredsstiller alle branntekniske krav til undergulv for gulvbelegg ombord i skip- og offshoreinstallasjoner i henhold til IMO Res. A.687(16). Ved bruk i spesielle installasjoner som ikke er dekket i dette produktdatabladet, kontakt Weber for nærmere råd og veiledning. Henvis også til eksisterende nasjonal regulering.

Bruksområde

weberfloor 4660N er designet for marine og offshore installasjoner i lett trafikkerte områder, under gulvbelegg, flis/klinker, tepper, herdeplaster osv. innendørs. weberfloor 4660N oppfyller kravene til avrettingsmasser til dørk fra myndigheter og klassifiseringsselskap. weberfloor 4660N anbefales til avretting av stål-, galvanisert stål- og aluminiumsdørk med vedheft. Det kan også brukes i flytende konstruksjoner på isolasjon og på eksisterende betong/sementbasert i rehabiliteringsprosjekter. weberfloor 4660N kan legges i sjikttykkelser på 4-50 mm,  og min. 30 mm sjikttykkelse i flytende konstruksjoner. Dersom det er ønskelig med lav vekt eller tykkere sjikt kan lettklinker (LWA) med kornstørrelse 2/4 mm blandes inn i massen, anbefalt sjikttykkelse 10-100 mm. Denne blandingen bør toppes med et 6-10 mm sjikt weberfloor 4660N for å oppnå en plan overflate klar til gulvbelegg, men det er ikke påkrevd for flis/klinker. 

weberfloor 4660N er beregnet som et undergulv for de fleste typer belegg og skal ikke ligge som et ferdig slitesjikt. Belegget bør legges så snart forholdene ligger til rette. Produktet skal ikke brukes i fuktig miljø over 95% RF. Vær oppmerksom på spesielle krav for det aktuelle gulvbelegget, følg beleggleverandørens anvisninger. Når den sparklede overflaten har herdet og eventuelt slipt, utgjør den et ferdig undergulv for de fleste typer belegg. Dersom weberfloor 4660N ligger åpen, ikke tildekket med belegg, utover den nødvendige uttørkingstiden, eller benyttes som en arbeidsplattform eller transportsone under byggeprosessen, er riktig rengjøring spesielt viktig for å få et tilfredsstillende underlag for gulvbelegget.