close-pop-up.svg

weberfloor 4665N Marine Fire

Beskrivelse

weberfloor 4665N Marine Fire er en sementbasert, pumpbar selvutjevnende avrettingsmasse for konstruksjoner med ikke-brennbare materialer som tilfredsstiller IMO Res. A.754 (18), for sjikttykkelser fra 25 til 50 mm. Materialet leveres som tørt pulver, vann tilsettes på byggeplass. Materialet kan håndlegges eller pumpes frem til leggingsstedet med Weber blandepumpe, og trenger kun lett bearbeiding med en tannet sparkel eller piggrulle for å oppnå en plan overflate. Materialet oppnår raskt en høy overflatefasthet og er gangbar etter 6-12 timer. Beleggbar etter 10 mm pr døgn, maksimum 7 døgn. Merk at herdetiden er avhengig av temperaturen i underlaget og omgivende lufttemperatur i arbeidslokalet samt relativ fuktighet. weberfloor 4665N tilfredsstiller alle branntekniske krav til undergulv for gulvbelegg ombord i skip- og offshoreinstallasjoner. Kornstørrelse < 1 mm. Ved bruk i spesielle installasjoner som ikke er dekket i dette produktdatabladet, kontakt Weber for nærmere råd og veiledning. Henvis også til eksisterende nasjonal regulering.

Bruksområde

weberfloor 4665N er designet for marine- og offshoreinstallasjoner innendørs i lett trafikkerte områder som krever brannisolering og der materialet må være ubrennbart i henhold til IMO Res. A 754 (18). Materialet oppfyller alle tekniske krav som myndigheter og klassifiseringsselskap stiller til en A-60 dørk. weberfloor 4665N er beregnet for bruk i brannisolerende gulv og skal legges som en flytende konstruksjon på isolasjon i sjikttykkelser fra min. 25 mm til 50 mm. weberfloor 4665N er ikke egnet som et ferdig underlag for gulvbelegg, men bør toppes med weberfloor 4660N Marine Elastic. Det er ikke påkrevd for flis/klinker som kan legges direkte på weberfloor 4665N. Kombinasjonen weberfloor 4665N/weberfloor 4660N er egnet som et ferdig undergulv for de fleste typer gulvbelegg som PVC, vinyl, linoleum, flis/klinker, tepper osv. Eller alternativt kan weberfloor 4665 slipes for å oppnå en tilstrekkelig plan overflate klar til de fleste typer gulvbelegg.

weberfloor 4665N er beregnet som et undergulv for de fleste typer belegg i brannisolerende konstruksjoner og skal ikke ligge som et ferdig slitesjikt. Belegget bør legges så snart forholdene ligger til rette. Produktet skal ikke brukes i fuktig miljø over 95% RF. Vær oppmerksom på spesielle krav for det aktuelle gulvbelegget, følg beleggleverandørens anvisninger. Når den sparklede overflaten har herdet og eventuelt slipt, utgjør den et ferdig undergulv for de fleste typer gulvbelegg. Dersom weberfloor 4665N ligger åpen, ikke tildekket med belegg, utover den nødvendige uttørkingstiden, eller benyttes som en arbeidsplattform eller transportsone under byggeprosessen, er riktig rengjøring spesielt viktig for å få et tilfredsstillende underlag for gulvbelegget når det skal legges.

DoP weberfloor 4665N marine fire.pdf
Last ned(PDF, 120 KB)
DoP weberfloor 4665n marine fire
Last ned(PDF, 469 KB)
Produktdatablad weberfloor 4665N Marine Fire
Last ned(PDF, 76 KB)
Weber Marine and Offshore
Last ned(PDF, 5 MB)
Sikkerhetsdatablad weberfloor 4665N Marine Fire

weberfloor 4665N Marine Fire

DoP weberfloor 4665N marine fire.pdf
Last ned(PDF, 120 KB)
DoP weberfloor 4665n marine fire
Last ned(PDF, 469 KB)
Produktdatablad weberfloor 4665N Marine Fire
Last ned(PDF, 76 KB)
Weber Marine and Offshore
Last ned(PDF, 5 MB)
Sikkerhetsdatablad weberfloor 4665N Marine Fire
Beskrivelse

weberfloor 4665N Marine Fire er en sementbasert, pumpbar selvutjevnende avrettingsmasse for konstruksjoner med ikke-brennbare materialer som tilfredsstiller IMO Res. A.754 (18), for sjikttykkelser fra 25 til 50 mm. Materialet leveres som tørt pulver, vann tilsettes på byggeplass. Materialet kan håndlegges eller pumpes frem til leggingsstedet med Weber blandepumpe, og trenger kun lett bearbeiding med en tannet sparkel eller piggrulle for å oppnå en plan overflate. Materialet oppnår raskt en høy overflatefasthet og er gangbar etter 6-12 timer. Beleggbar etter 10 mm pr døgn, maksimum 7 døgn. Merk at herdetiden er avhengig av temperaturen i underlaget og omgivende lufttemperatur i arbeidslokalet samt relativ fuktighet. weberfloor 4665N tilfredsstiller alle branntekniske krav til undergulv for gulvbelegg ombord i skip- og offshoreinstallasjoner. Kornstørrelse < 1 mm. Ved bruk i spesielle installasjoner som ikke er dekket i dette produktdatabladet, kontakt Weber for nærmere råd og veiledning. Henvis også til eksisterende nasjonal regulering.

Bruksområde

weberfloor 4665N er designet for marine- og offshoreinstallasjoner innendørs i lett trafikkerte områder som krever brannisolering og der materialet må være ubrennbart i henhold til IMO Res. A 754 (18). Materialet oppfyller alle tekniske krav som myndigheter og klassifiseringsselskap stiller til en A-60 dørk. weberfloor 4665N er beregnet for bruk i brannisolerende gulv og skal legges som en flytende konstruksjon på isolasjon i sjikttykkelser fra min. 25 mm til 50 mm. weberfloor 4665N er ikke egnet som et ferdig underlag for gulvbelegg, men bør toppes med weberfloor 4660N Marine Elastic. Det er ikke påkrevd for flis/klinker som kan legges direkte på weberfloor 4665N. Kombinasjonen weberfloor 4665N/weberfloor 4660N er egnet som et ferdig undergulv for de fleste typer gulvbelegg som PVC, vinyl, linoleum, flis/klinker, tepper osv. Eller alternativt kan weberfloor 4665 slipes for å oppnå en tilstrekkelig plan overflate klar til de fleste typer gulvbelegg.

weberfloor 4665N er beregnet som et undergulv for de fleste typer belegg i brannisolerende konstruksjoner og skal ikke ligge som et ferdig slitesjikt. Belegget bør legges så snart forholdene ligger til rette. Produktet skal ikke brukes i fuktig miljø over 95% RF. Vær oppmerksom på spesielle krav for det aktuelle gulvbelegget, følg beleggleverandørens anvisninger. Når den sparklede overflaten har herdet og eventuelt slipt, utgjør den et ferdig undergulv for de fleste typer gulvbelegg. Dersom weberfloor 4665N ligger åpen, ikke tildekket med belegg, utover den nødvendige uttørkingstiden, eller benyttes som en arbeidsplattform eller transportsone under byggeprosessen, er riktig rengjøring spesielt viktig for å få et tilfredsstillende underlag for gulvbelegget når det skal legges.