close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

weberfloor 4670N Marine Base

Beskrivelse

weberfloor 4670N Marine Base er en hurtigherdende gulvmørtel til bruk på stål-, galvanisert stål- og aluminiumsdørk samt på eksisterende betong og flis/klinker. Den har en noe grovere struktur sammenliknet med avrettingsmasser og har behov for priming og finsparkling før legging av gulvbelegg. weberfloor 4670N leveres som tørt pulver, vann tilsettes på byggeplass. Materialet blandes og legges for hånd, oppnår raskt en høy overflatefasthet og er gangbar etter kun 1-3 timer. Finsparkling kan skje etter 1 døgn. Merk at herdetiden er avhengig av temperaturen i underlaget og omgivende lufttemperatur i arbeidslokalet samt relativ fuktighet. weberfloor 4670N tilfredsstiller alle branntekniske krav til undergulv for gulvbelegg ombord i skip- og offshoreinstallasjoner i henhold til IMO Res. A.687 (17). Ved bruk i spesielle installasjoner som ikke er dekket i dette produktdatabladet, kontakt Weber for nærmere råd og veiledning. Henvis også til gjeldende nasjonal regulering.

Bruksområde

weberfloor 4670N er designet for marine- og offshoreinstallasjoner innendørs i lugarområder, våtrom og andre høyt trafikkerte områder der det stilles krav til rask overflatefasthet for tidlig legging av belegg. weberfloor 4670N oppfyller kravene til gulvmørtler til dørk fra myndigheter og klassifiseringsselskap. weberfloor 4670N anbefales til støping på stål-, galvanisert stål- og aluminiumsdørk med vedheft. Det kan også brukes på eksisterende betong/sementbasert og flis/klinker i rehabiliteringsprosjekter. weberfloor 4670N håndlegges i sjikttykkelser fra 20-100 mm, og den jordfuktige konsistensen gjør det enkelt å legge fall mot sluk, lage mindre ramper etc. weberfloor 4670 er ikke egnet som et ferdig underlag for gulvbelegg, men bør toppes med weberfloor 4660N/weberfloor 4690N. Det er ikke påkrevd for flis/klinker som kan legges direkte på weberfloor 4670N. Kombinasjonen weberfloor 4670N og weberfloor 4660N/weberfloor 4690N er egnet som et ferdig undergulv for de fleste typer gulvbelegg som PVC, vinyl, linoleum, flis/klinker, tepper osv.

weberfloor 4670N er beregnet som et undergulv for de fleste typer belegg og skal ikke ligge som et ferdig slitesjikt. Belegget bør legges så snart forholdene ligger til rette. Produktet skal ikke brukes i fuktig miljø over 95% RF. Vær oppmerksom på spesielle krav for det aktuelle gulvbelegget, følg beleggleverandørens anvisninger. Når den sparklede overflaten har herdet og blitt toppet, utgjør den et ferdig undergulv for de fleste typer gulvbelegg. Dersom weberfloor 4670N ligger åpen, ikke tildekket med belegg, utover den nødvendige uttørkingstiden, eller benyttes som en arbeidsplattform eller transportsone under byggeprosessen, er riktig rengjøring spesielt viktig for å få et tilfredsstillende underlag for gulvbelegget når det skal legges.

DoP weberfloor 4670N marine base
Last ned(PDF, 121 KB)
Produktdatablad weberfloor 4670N Marine Base
Last ned(PDF, 76 KB)
Weber Marine and Offshore
Last ned(PDF, 5 MB)
Sikkerhetsdatablad weberfloor 4670N Marine Base

weberfloor 4670N Marine Base

DoP weberfloor 4670N marine base
Last ned(PDF, 121 KB)
Produktdatablad weberfloor 4670N Marine Base
Last ned(PDF, 76 KB)
Weber Marine and Offshore
Last ned(PDF, 5 MB)
Sikkerhetsdatablad weberfloor 4670N Marine Base
Beskrivelse

weberfloor 4670N Marine Base er en hurtigherdende gulvmørtel til bruk på stål-, galvanisert stål- og aluminiumsdørk samt på eksisterende betong og flis/klinker. Den har en noe grovere struktur sammenliknet med avrettingsmasser og har behov for priming og finsparkling før legging av gulvbelegg. weberfloor 4670N leveres som tørt pulver, vann tilsettes på byggeplass. Materialet blandes og legges for hånd, oppnår raskt en høy overflatefasthet og er gangbar etter kun 1-3 timer. Finsparkling kan skje etter 1 døgn. Merk at herdetiden er avhengig av temperaturen i underlaget og omgivende lufttemperatur i arbeidslokalet samt relativ fuktighet. weberfloor 4670N tilfredsstiller alle branntekniske krav til undergulv for gulvbelegg ombord i skip- og offshoreinstallasjoner i henhold til IMO Res. A.687 (17). Ved bruk i spesielle installasjoner som ikke er dekket i dette produktdatabladet, kontakt Weber for nærmere råd og veiledning. Henvis også til gjeldende nasjonal regulering.

Bruksområde

weberfloor 4670N er designet for marine- og offshoreinstallasjoner innendørs i lugarområder, våtrom og andre høyt trafikkerte områder der det stilles krav til rask overflatefasthet for tidlig legging av belegg. weberfloor 4670N oppfyller kravene til gulvmørtler til dørk fra myndigheter og klassifiseringsselskap. weberfloor 4670N anbefales til støping på stål-, galvanisert stål- og aluminiumsdørk med vedheft. Det kan også brukes på eksisterende betong/sementbasert og flis/klinker i rehabiliteringsprosjekter. weberfloor 4670N håndlegges i sjikttykkelser fra 20-100 mm, og den jordfuktige konsistensen gjør det enkelt å legge fall mot sluk, lage mindre ramper etc. weberfloor 4670 er ikke egnet som et ferdig underlag for gulvbelegg, men bør toppes med weberfloor 4660N/weberfloor 4690N. Det er ikke påkrevd for flis/klinker som kan legges direkte på weberfloor 4670N. Kombinasjonen weberfloor 4670N og weberfloor 4660N/weberfloor 4690N er egnet som et ferdig undergulv for de fleste typer gulvbelegg som PVC, vinyl, linoleum, flis/klinker, tepper osv.

weberfloor 4670N er beregnet som et undergulv for de fleste typer belegg og skal ikke ligge som et ferdig slitesjikt. Belegget bør legges så snart forholdene ligger til rette. Produktet skal ikke brukes i fuktig miljø over 95% RF. Vær oppmerksom på spesielle krav for det aktuelle gulvbelegget, følg beleggleverandørens anvisninger. Når den sparklede overflaten har herdet og blitt toppet, utgjør den et ferdig undergulv for de fleste typer gulvbelegg. Dersom weberfloor 4670N ligger åpen, ikke tildekket med belegg, utover den nødvendige uttørkingstiden, eller benyttes som en arbeidsplattform eller transportsone under byggeprosessen, er riktig rengjøring spesielt viktig for å få et tilfredsstillende underlag for gulvbelegget når det skal legges.