close-pop-up.svg

weberfloor 4675N Marine Flow Rapid

Beskrivelse

weberfloor 4675N Marine Flow Rapid er en hurtigherdende, sementbasert, pumpbar selvutjevnende avrettingsmasse med høy slitasjeevne i sjikttykkelser fra 2 til 30 mm som undergulv for herdeplastsystemer av epoxy, polyuretan og akryl, eller industriflis/-klinker med høy slitasjeevne. Til innvendig bruk. Materialet leveres som tørt pulver, vann tilsettes på byggeplass. Materialet kan håndlegges eller pumpes frem til leggingsstedet med Weber blandepumpe, og trenger kun lett bearbeiding med en tannet sparkel eller piggrulle for å oppnå en plan overflate klar til belegg. Materialet oppnår raskt en høy overflatefasthet allerede etter 1 til 3 døgn. Den ferdige overflaten varierer i overflatestruktur og farge avhengig av aktuelle råvarer, blande- og leggeforhold. Ved krav på korte rehabiliteringstider samt ved store avrettingsbehov er materialet spesielt anvendelig. weberfloor 4675N er gangbar etter kun 2-4 timer avhengig av temperatur. Forsiktig gangtrafikk etter 1 døgn. Full trafikkbelastning kan skje etter ca. 1 uke ved normale temperaturforhold. Beleggbar etter 1-3 dager (10 mm pr døgn), maksimum 7 dager. Merk at herdetiden er avhengig av temperaturen i underlaget og omgivende lufttemperatur i arbeidslokalet samt relativ fuktighet. weberfloor 4675N tilfredsstiller alle branntekniske krav til undergulv for gulvbelegg ombord i skip- og offshoreinstallasjoner i henhold til IMO Res. A.687(16). Ved bruk i spesielle installasjoner som ikke er dekket i dette produktdatabladet, kontakt Weber for nærmere råd og veiledning. Henvis også til gjeldende nasjonal regulering.

Bruksområde

weberfloor 4675N er designet for marine og offshore installasjoner i lett industri trafikkerte områder, under herdeplastsystemer av epoxy-, polyuretan- og akrylbelegg innendørs. weberfloor 4675N oppfyller kravene til avrettingsmasser til dørk fra myndigheter og klassifiseringsselskap. weberfloor 4675N anbefales til avretting med vedheft til både ny og gammel betong/sementbaserte underlag og flis/klinker for nybygg og rehabiliteringsprosjekter. weberfloor 4675N er beregnet for sjikttykkelser 2-30 mm ved håndlegging og 4-30 mm ved pumping.

weberfloor 4675N er beregnet som et undergulv for de fleste typer herdeplaster. Belegget bør legges så snart forholdene ligger til rette. Produktet skal ikke brukes i fuktig miljø over 95% RF. Vær oppmerksom på spesielle krav for det aktuelle herdeplastbelegget, følg herdeplastbeleggleverandørens anvisninger. Når den sparklede overflaten har herdet og blitt slipt, utgjør den et ferdig undergulv for herdeplastbelegg. Sjikttykkelsen på herdeplastbelegget bør normalt ikke være mindre enn 3 mm, 5 mm om gulvet skal utsettes for truck trafikk belastning. Om weberfloor 4675N skal utgjøre en ferdig overflate kan man for å minske materialets absorbsjon av smuss og forurensninger samt for å forenkle rengjøring påføre en egnet overflatebehandling. Dersom weberfloor 4675N ligger åpen, og ikke tildekket med belegg eller benyttes som en arbeidsplattform eller transportsone under byggeprosessen, er riktig rengjøring spesielt viktig for å få et tilfredsstillende underlag for herdeplastbelegget.

DoP weberfloor 4675N marine flow rapid
Last ned(PDF, 120 KB)
Produktdatablad weberfloor 4675N Marine Flow Rapid
Last ned(PDF, 76 KB)
Weber Marine and Offshore
Last ned(PDF, 5 MB)
Sikkerhetsdatablad weberfloor 4675N Marine Flow Rapid

weberfloor 4675N Marine Flow Rapid

DoP weberfloor 4675N marine flow rapid
Last ned(PDF, 120 KB)
Produktdatablad weberfloor 4675N Marine Flow Rapid
Last ned(PDF, 76 KB)
Weber Marine and Offshore
Last ned(PDF, 5 MB)
Sikkerhetsdatablad weberfloor 4675N Marine Flow Rapid
Beskrivelse

weberfloor 4675N Marine Flow Rapid er en hurtigherdende, sementbasert, pumpbar selvutjevnende avrettingsmasse med høy slitasjeevne i sjikttykkelser fra 2 til 30 mm som undergulv for herdeplastsystemer av epoxy, polyuretan og akryl, eller industriflis/-klinker med høy slitasjeevne. Til innvendig bruk. Materialet leveres som tørt pulver, vann tilsettes på byggeplass. Materialet kan håndlegges eller pumpes frem til leggingsstedet med Weber blandepumpe, og trenger kun lett bearbeiding med en tannet sparkel eller piggrulle for å oppnå en plan overflate klar til belegg. Materialet oppnår raskt en høy overflatefasthet allerede etter 1 til 3 døgn. Den ferdige overflaten varierer i overflatestruktur og farge avhengig av aktuelle råvarer, blande- og leggeforhold. Ved krav på korte rehabiliteringstider samt ved store avrettingsbehov er materialet spesielt anvendelig. weberfloor 4675N er gangbar etter kun 2-4 timer avhengig av temperatur. Forsiktig gangtrafikk etter 1 døgn. Full trafikkbelastning kan skje etter ca. 1 uke ved normale temperaturforhold. Beleggbar etter 1-3 dager (10 mm pr døgn), maksimum 7 dager. Merk at herdetiden er avhengig av temperaturen i underlaget og omgivende lufttemperatur i arbeidslokalet samt relativ fuktighet. weberfloor 4675N tilfredsstiller alle branntekniske krav til undergulv for gulvbelegg ombord i skip- og offshoreinstallasjoner i henhold til IMO Res. A.687(16). Ved bruk i spesielle installasjoner som ikke er dekket i dette produktdatabladet, kontakt Weber for nærmere råd og veiledning. Henvis også til gjeldende nasjonal regulering.

Bruksområde

weberfloor 4675N er designet for marine og offshore installasjoner i lett industri trafikkerte områder, under herdeplastsystemer av epoxy-, polyuretan- og akrylbelegg innendørs. weberfloor 4675N oppfyller kravene til avrettingsmasser til dørk fra myndigheter og klassifiseringsselskap. weberfloor 4675N anbefales til avretting med vedheft til både ny og gammel betong/sementbaserte underlag og flis/klinker for nybygg og rehabiliteringsprosjekter. weberfloor 4675N er beregnet for sjikttykkelser 2-30 mm ved håndlegging og 4-30 mm ved pumping.

weberfloor 4675N er beregnet som et undergulv for de fleste typer herdeplaster. Belegget bør legges så snart forholdene ligger til rette. Produktet skal ikke brukes i fuktig miljø over 95% RF. Vær oppmerksom på spesielle krav for det aktuelle herdeplastbelegget, følg herdeplastbeleggleverandørens anvisninger. Når den sparklede overflaten har herdet og blitt slipt, utgjør den et ferdig undergulv for herdeplastbelegg. Sjikttykkelsen på herdeplastbelegget bør normalt ikke være mindre enn 3 mm, 5 mm om gulvet skal utsettes for truck trafikk belastning. Om weberfloor 4675N skal utgjøre en ferdig overflate kan man for å minske materialets absorbsjon av smuss og forurensninger samt for å forenkle rengjøring påføre en egnet overflatebehandling. Dersom weberfloor 4675N ligger åpen, og ikke tildekket med belegg eller benyttes som en arbeidsplattform eller transportsone under byggeprosessen, er riktig rengjøring spesielt viktig for å få et tilfredsstillende underlag for herdeplastbelegget.