close-pop-up.svg

weberfloor 4680N Marine Light

Beskrivelse

weberfloor 4680N Marine Light er en lettvekt, polymermodifisert sementbasert avrettingsmasse/finsparkel for stål-, galvanisert stål- og aluminiumsdørk for sjikttykkelser fra 0 til 20 mm. Materialet leveres som tørr pulver, vann tilsettes på byggeplass. Materialet kan håndlegges eller pumpes frem til leggingsstedet med Weber blandepumpe, og trenger kun lett bearbeiding med en stålsparkel, tannet sparkel eller piggrulle for å oppnå en plan overflate klar til gulvbelegg. Materialet oppnår raskt en høy overflatefasthet og er gangbar etter 2-4 timer. Beleggbar etter 1-3 dager, maksimum 7 dager. Merk at herdetiden er avhengig av temperaturen i underlaget og omgivende lufttemperatur i arbeidslokalet samt relativ fuktighet. weberfloor 4680N tilfredsstiller alle branntekniske krav til undergulv for gulvbelegg ombord i skip- og offshoreinstallasjoner i henhold til IMO Res. A.687(16). Ved bruk i spesielle installasjoner som ikke er dekket i dette produktdatabladet, kontakt Weber for nærmere råd og veiledning. Henvis også til eksisterende nasjonal regulering.

Bruksområde

weberfloor 4680N er designet for marine og offshore installasjoner innendørs i lett trafikkerte områder, hovedsakelig gangtrafikk, under gulvbelegg som PVC, vinyl, linoleum, flis/klinker, tepper osv. weberfloor 4680N oppfyller kravene til avrettingsmasser til dørk fra myndigheter og klassifiseringsselskap. weberfloor 4680N anbefales til avretting/finsparkling av stål-, galvanisert stål- og aluminiumsdørk med vedheft. weberfloor 4680N er beregnet for sjikttykkelser 0-20 mm. weberfloor 4680 leveres i to versjoner tilpasset lokale forhold og omgivende temperaturer: Vinter versjon (4680W) for legging i temperaturer +10-25°C, mens sommer versjon (4680S) for legging i høyere temperaturer fra +25°C og oppover.

weberfloor 4680N er beregnet som et undergulv for de fleste typer belegg og skal ikke ligge som et ferdig slitesjikt. Belegget bør legges så snart forholdene ligger til rette. Produktet skal ikke brukes i fuktig miljø over 95% RF. Vær oppmerksom på spesielle krav for det aktuelle gulvbelegget, følg beleggleverandørens anvisninger. Når den sparklede overflaten har herdet og eventuelt slipt, utgjør den et ferdig undergulv for de fleste typer gulvbelegg. Dersom weberfloor 4680N ligger åpen, ikke tildekket med belegg, utover den nødvendige uttørkingstiden, eller benyttes som en arbeidsplattform eller transportsone under byggeprosessen, er riktig rengjøring spesielt viktig for å få et tilfredsstillende underlag for gulvbelegget.

DoP weberfloor 4680N marine light
Last ned(PDF, 120 KB)
Produktdatablad weberfloor 4680N Marine Light
Last ned(PDF, 76 KB)
Weber Marine and Offshore
Last ned(PDF, 5 MB)
Sikkerhetsdatablad weberfloor 4680N Marine Light

weberfloor 4680N Marine Light

DoP weberfloor 4680N marine light
Last ned(PDF, 120 KB)
Produktdatablad weberfloor 4680N Marine Light
Last ned(PDF, 76 KB)
Weber Marine and Offshore
Last ned(PDF, 5 MB)
Sikkerhetsdatablad weberfloor 4680N Marine Light
Beskrivelse

weberfloor 4680N Marine Light er en lettvekt, polymermodifisert sementbasert avrettingsmasse/finsparkel for stål-, galvanisert stål- og aluminiumsdørk for sjikttykkelser fra 0 til 20 mm. Materialet leveres som tørr pulver, vann tilsettes på byggeplass. Materialet kan håndlegges eller pumpes frem til leggingsstedet med Weber blandepumpe, og trenger kun lett bearbeiding med en stålsparkel, tannet sparkel eller piggrulle for å oppnå en plan overflate klar til gulvbelegg. Materialet oppnår raskt en høy overflatefasthet og er gangbar etter 2-4 timer. Beleggbar etter 1-3 dager, maksimum 7 dager. Merk at herdetiden er avhengig av temperaturen i underlaget og omgivende lufttemperatur i arbeidslokalet samt relativ fuktighet. weberfloor 4680N tilfredsstiller alle branntekniske krav til undergulv for gulvbelegg ombord i skip- og offshoreinstallasjoner i henhold til IMO Res. A.687(16). Ved bruk i spesielle installasjoner som ikke er dekket i dette produktdatabladet, kontakt Weber for nærmere råd og veiledning. Henvis også til eksisterende nasjonal regulering.

Bruksområde

weberfloor 4680N er designet for marine og offshore installasjoner innendørs i lett trafikkerte områder, hovedsakelig gangtrafikk, under gulvbelegg som PVC, vinyl, linoleum, flis/klinker, tepper osv. weberfloor 4680N oppfyller kravene til avrettingsmasser til dørk fra myndigheter og klassifiseringsselskap. weberfloor 4680N anbefales til avretting/finsparkling av stål-, galvanisert stål- og aluminiumsdørk med vedheft. weberfloor 4680N er beregnet for sjikttykkelser 0-20 mm. weberfloor 4680 leveres i to versjoner tilpasset lokale forhold og omgivende temperaturer: Vinter versjon (4680W) for legging i temperaturer +10-25°C, mens sommer versjon (4680S) for legging i høyere temperaturer fra +25°C og oppover.

weberfloor 4680N er beregnet som et undergulv for de fleste typer belegg og skal ikke ligge som et ferdig slitesjikt. Belegget bør legges så snart forholdene ligger til rette. Produktet skal ikke brukes i fuktig miljø over 95% RF. Vær oppmerksom på spesielle krav for det aktuelle gulvbelegget, følg beleggleverandørens anvisninger. Når den sparklede overflaten har herdet og eventuelt slipt, utgjør den et ferdig undergulv for de fleste typer gulvbelegg. Dersom weberfloor 4680N ligger åpen, ikke tildekket med belegg, utover den nødvendige uttørkingstiden, eller benyttes som en arbeidsplattform eller transportsone under byggeprosessen, er riktig rengjøring spesielt viktig for å få et tilfredsstillende underlag for gulvbelegget.