close-pop-up.svg

weberfloor 740 Universal coating EP

Beskrivelse

weberfloor 740 Universal coating EP er en universal, løsemiddelfri, pigmentert to-komponent epoxycoating til selvutjevnende og sandavstrødde belegg.

weberfloor 740 er tilgjengelig i ulike farger. Små fargeendringer kan forekomme grunnet tekniske årsaker. Blekfargede epoxybelegg kan vise mindre fargeendringer, som kan bli synlige. For et epoxybelegg viser dog weberfloor 740 kun mindre fargeendringer. weberfloor 740 leveres etter Webers standard fargekart. Andre RAL-farger på bestilling. 

weberfloor 740 er testet i ht. DIN EN 1504-2 "Produkter og systemer for reparasjon av betongkonstruksjoner: Definisjoner, krav, kvalitetskontroll og evaluering av samsvar, med hensyn til DIN V 18026 "Overflatebeskyttelsessystemer for betong i ht. DIN EN 1504-2", i samsvar med testkategorien OS8 "kjemikaliebestandig belegg  belegg for områder med kjøretøytrafikk og høy mekanisk belastning".  

Bruksområde

weberfloor 740 Universal coating EP er beregnet som herdeplastbelegg til gulv i lager- og verkstedlokaler, produksjonslokaler, parkeringsdekker og andre typer industrilokaler som er utsatt for høy mekanisk slitasje. weberfloor 740 har svært god dekningsevne og på grunn av den lave viskositeten er produktet egnet til rullede belegg så vel som topplag for sandavstrødde, sklisikre belegg. 

Materialet er egnet for glatte belegg i sjikttykkelse 1-4 mm, som glatt tynnbelegg fra 0,5 mm opp til 2 mm tykkelse (uten innblanding av sand) så vel som tykkere belegg opp til ca. 4 mm (med innblanding av sand). Materialet kan blandes med tørket kvartssand (fraksjon 0,1-0,3 mm) opp til 0,7 vektdeler. Blanding med tørket kvartssand er både nyttig og økonomisk for sjikttykkelser fra 2 mm og oppover.

weberfloor 740 har gode bruks- og selvutjevnende egenskaper som gir glatte og fugefrie belegg med høy mekanisk- og kjemikaliebestandig slitestyrke. Produktet har dermed med sine godt balanserte egenskaper et bredt utvalg av bruksmuligheter.

Det herdede belegget er svært motstandsdyktig mot mekanisk belastning og ulike kjemikalier. Belegget er således motstandsdyktig mot vann, salt, saltløsninger. alkali og baser så vel som fortynnede mineralsyrer, som salt- eller svovelsyre. Det er også en god motstandsevne mot mange løsemidler som benzen, drivstoff, smørefett, olje osv. Betinget motstand mot konsentrerte mineralsyrer. Kortvarig motstand mot konsentrerte og fortynnede organiske syrer som maursyre eller eddiksyre. Ikke-varig motstand mot klorinert hydrokarbon, ester, konsentrert salpetersyre, og andre. For spesielle krav til motstand ta kontakt med Weber for råd.

Tynnbelegg 0,8 - 1,5 mm for lett mekanisk belastning.
Glatte belegg for kommersielle områder med middels mekanisk belastning, som for eksempel produksjonslokaler, butikker, lager- og industrilokaler osv. (2 mm belegg).
Glatte belegg for kommersielle områder med høye krav til mekanisk belastning, som for eksempel produksjonslokaler, butikker, lager- og industrilokaler osv. (3-4 mm belegg).
Ensfarget toppstrøk for sandavstrødde belegg.
Pigmentert belegg for dekorative, farget-sand avstrødde belegg med påfølgende sealer, med for eksempel weberfloor 776 Glossy sealer EP.
OS 8 belegg for områder med kjøretøytrafikk og høy mekanisk belastning.

Produktdatablad weberfloor 740 Universal coating EP
Last ned(PDF, 154 KB)
Sikkerhetsdatablad weberfloor 740
Last ned(PDF, 676 KB)

weberfloor 740 Universal coating EP

Produktdatablad weberfloor 740 Universal coating EP
Last ned(PDF, 154 KB)
Sikkerhetsdatablad weberfloor 740
Last ned(PDF, 676 KB)
Beskrivelse

weberfloor 740 Universal coating EP er en universal, løsemiddelfri, pigmentert to-komponent epoxycoating til selvutjevnende og sandavstrødde belegg.

weberfloor 740 er tilgjengelig i ulike farger. Små fargeendringer kan forekomme grunnet tekniske årsaker. Blekfargede epoxybelegg kan vise mindre fargeendringer, som kan bli synlige. For et epoxybelegg viser dog weberfloor 740 kun mindre fargeendringer. weberfloor 740 leveres etter Webers standard fargekart. Andre RAL-farger på bestilling. 

weberfloor 740 er testet i ht. DIN EN 1504-2 "Produkter og systemer for reparasjon av betongkonstruksjoner: Definisjoner, krav, kvalitetskontroll og evaluering av samsvar, med hensyn til DIN V 18026 "Overflatebeskyttelsessystemer for betong i ht. DIN EN 1504-2", i samsvar med testkategorien OS8 "kjemikaliebestandig belegg  belegg for områder med kjøretøytrafikk og høy mekanisk belastning".  

Bruksområde

weberfloor 740 Universal coating EP er beregnet som herdeplastbelegg til gulv i lager- og verkstedlokaler, produksjonslokaler, parkeringsdekker og andre typer industrilokaler som er utsatt for høy mekanisk slitasje. weberfloor 740 har svært god dekningsevne og på grunn av den lave viskositeten er produktet egnet til rullede belegg så vel som topplag for sandavstrødde, sklisikre belegg. 

Materialet er egnet for glatte belegg i sjikttykkelse 1-4 mm, som glatt tynnbelegg fra 0,5 mm opp til 2 mm tykkelse (uten innblanding av sand) så vel som tykkere belegg opp til ca. 4 mm (med innblanding av sand). Materialet kan blandes med tørket kvartssand (fraksjon 0,1-0,3 mm) opp til 0,7 vektdeler. Blanding med tørket kvartssand er både nyttig og økonomisk for sjikttykkelser fra 2 mm og oppover.

weberfloor 740 har gode bruks- og selvutjevnende egenskaper som gir glatte og fugefrie belegg med høy mekanisk- og kjemikaliebestandig slitestyrke. Produktet har dermed med sine godt balanserte egenskaper et bredt utvalg av bruksmuligheter.

Det herdede belegget er svært motstandsdyktig mot mekanisk belastning og ulike kjemikalier. Belegget er således motstandsdyktig mot vann, salt, saltløsninger. alkali og baser så vel som fortynnede mineralsyrer, som salt- eller svovelsyre. Det er også en god motstandsevne mot mange løsemidler som benzen, drivstoff, smørefett, olje osv. Betinget motstand mot konsentrerte mineralsyrer. Kortvarig motstand mot konsentrerte og fortynnede organiske syrer som maursyre eller eddiksyre. Ikke-varig motstand mot klorinert hydrokarbon, ester, konsentrert salpetersyre, og andre. For spesielle krav til motstand ta kontakt med Weber for råd.

Tynnbelegg 0,8 - 1,5 mm for lett mekanisk belastning.
Glatte belegg for kommersielle områder med middels mekanisk belastning, som for eksempel produksjonslokaler, butikker, lager- og industrilokaler osv. (2 mm belegg).
Glatte belegg for kommersielle områder med høye krav til mekanisk belastning, som for eksempel produksjonslokaler, butikker, lager- og industrilokaler osv. (3-4 mm belegg).
Ensfarget toppstrøk for sandavstrødde belegg.
Pigmentert belegg for dekorative, farget-sand avstrødde belegg med påfølgende sealer, med for eksempel weberfloor 776 Glossy sealer EP.
OS 8 belegg for områder med kjøretøytrafikk og høy mekanisk belastning.