close-pop-up.svg

weberfloor Industry SR

Beskrivelse

weberfloor Industry SR er en pumpbar avrettingsmasse som tilbyr tidseffektive gulvrenoveringer for industrielle virksomheter. Materialet inneholder spesialsement, sand, kompletterende bindemiddel samt tilsetningsstoffer. 

Ved legging kreves kunnskap og erfaring for å oppnå ett fullgodt resultat. Weber har særskilt opplærte Sertifiserte Weber Gulventreprenørerfor legging av weberfloor Industry SR som er beregnet for profesjonelt bruk. weberfloor Industry SR er karakterisert som Polymermodifisert: CT-C40-F7-RWA10 i henhold til EN 13813.

Bruksområde

Innendørs i industrilokaler hvor det stilles høye krav til bestandighet mot tung rullende trafikk, mekanisk slitasje samt høyere temperaturer og høyere fuktbelastning enn normalt. Industriell produksjon, truckbaner, lager og garasje mm. 

Som underlag for herdeplastbelegg i lokaler der fuktbelastningen er høyere enn normalt, f.eks. slakteri- og kjøttproduksjon.

DoP weberfloor industry SR
Last ned(PDF, 458 KB)
Produktdatablad weberfloor Industry SR
Last ned(PDF, 81 KB)
FDV Weber Industrigulv
Last ned(PDF, 343 KB)
Sikkerhetsdatablad weberfloor Industry SR

weberfloor Industry SR

DoP weberfloor industry SR
Last ned(PDF, 458 KB)
Produktdatablad weberfloor Industry SR
Last ned(PDF, 81 KB)
FDV Weber Industrigulv
Last ned(PDF, 343 KB)
Sikkerhetsdatablad weberfloor Industry SR
Beskrivelse

weberfloor Industry SR er en pumpbar avrettingsmasse som tilbyr tidseffektive gulvrenoveringer for industrielle virksomheter. Materialet inneholder spesialsement, sand, kompletterende bindemiddel samt tilsetningsstoffer. 

Ved legging kreves kunnskap og erfaring for å oppnå ett fullgodt resultat. Weber har særskilt opplærte Sertifiserte Weber Gulventreprenørerfor legging av weberfloor Industry SR som er beregnet for profesjonelt bruk. weberfloor Industry SR er karakterisert som Polymermodifisert: CT-C40-F7-RWA10 i henhold til EN 13813.

Bruksområde

Innendørs i industrilokaler hvor det stilles høye krav til bestandighet mot tung rullende trafikk, mekanisk slitasje samt høyere temperaturer og høyere fuktbelastning enn normalt. Industriell produksjon, truckbaner, lager og garasje mm. 

Som underlag for herdeplastbelegg i lokaler der fuktbelastningen er høyere enn normalt, f.eks. slakteri- og kjøttproduksjon.