close-pop-up.svg

weberfloor Komfort Rasjonell 20 mm

Beskrivelse

Trinnlydsdempende og varmeisolerende EPS-T plate på rull, klar til bruk i sammensatt konstruksjon med weberfloor gulvavretting. Kvalitet EPS 045 DES sm, i ht. DIN EN 13163. Platene er belagt med solid og vanntett fiberduk med overlapp, og rutenett for enkel montering av vannbåren varmerør Ø 12-20 mm.

Bruksområde

Weber Komfort Rasjonell er trinnlydsplater som benyttes i en sammensatt gulvkonstruksjon, som underlag for weberfloor Gulvavretting. Konstruksjonen benyttes som luft- og trinnlydsdempende gulv på alle type etasjeskillere og underlag. Platene er også beregnet for innfesting av vannbåren varmerør med tilhørende festekramper.

Produktdatablad weberfloor Komfort Rasjonell 20 mm
Last ned(PDF, 116 KB)
DoP weberfloor Komfort Rasjonell
Last ned(PDF, 576 KB)

weberfloor Komfort Rasjonell 20 mm

Produktdatablad weberfloor Komfort Rasjonell 20 mm
Last ned(PDF, 116 KB)
DoP weberfloor Komfort Rasjonell
Last ned(PDF, 576 KB)
Beskrivelse

Trinnlydsdempende og varmeisolerende EPS-T plate på rull, klar til bruk i sammensatt konstruksjon med weberfloor gulvavretting. Kvalitet EPS 045 DES sm, i ht. DIN EN 13163. Platene er belagt med solid og vanntett fiberduk med overlapp, og rutenett for enkel montering av vannbåren varmerør Ø 12-20 mm.

Bruksområde

Weber Komfort Rasjonell er trinnlydsplater som benyttes i en sammensatt gulvkonstruksjon, som underlag for weberfloor Gulvavretting. Konstruksjonen benyttes som luft- og trinnlydsdempende gulv på alle type etasjeskillere og underlag. Platene er også beregnet for innfesting av vannbåren varmerør med tilhørende festekramper.