close-pop-up.svg

weberfloor outdoor SL

Beskrivelse

weberfloor Outdoor SL er en pumpbar selvutjevnende og frostbestandig avrettingsmasse for utendørs bruk samt innendørs i fuktige miljøer. Materialet inneholder spesialsement, sand, kompletterende bindemiddel samt tilsetningsstoffer. 

Ved legging kreves kunnskap og erfaring for å oppnå ett fullgodt resultat. Weber har særskilt opplærte Sertifiserte Weber Gulventreprenører for legging av weberfloor Outdoor SL som er beregnet for profesjonelt bruk. weberfloor Outdoor SL er karakterisert som Polymermodifisert: CT-C30-F6-AR1 i henhold til EN 13813.

Bruksområde

Utendørs for å skape plane flater med fall for vannavrenning, for eksempel balkonger, svalganger og terrasser. Produktet er også beregnet for bruk innendørs i fuktige miljøer, for eksempel i kjellere der det er risiko for tilstøtende fukt.

DoP_weberfloor_outdoor_SL.pdf
Last ned(PDF, 88 KB)
Produktdatablad weberfloor outdoor SL
Last ned(PDF, 73 KB)
Sikkerhetsdatablad weberfloor outdoor SL

weberfloor outdoor SL

DoP_weberfloor_outdoor_SL.pdf
Last ned(PDF, 88 KB)
Produktdatablad weberfloor outdoor SL
Last ned(PDF, 73 KB)
Sikkerhetsdatablad weberfloor outdoor SL
Beskrivelse

weberfloor Outdoor SL er en pumpbar selvutjevnende og frostbestandig avrettingsmasse for utendørs bruk samt innendørs i fuktige miljøer. Materialet inneholder spesialsement, sand, kompletterende bindemiddel samt tilsetningsstoffer. 

Ved legging kreves kunnskap og erfaring for å oppnå ett fullgodt resultat. Weber har særskilt opplærte Sertifiserte Weber Gulventreprenører for legging av weberfloor Outdoor SL som er beregnet for profesjonelt bruk. weberfloor Outdoor SL er karakterisert som Polymermodifisert: CT-C30-F6-AR1 i henhold til EN 13813.

Bruksområde

Utendørs for å skape plane flater med fall for vannavrenning, for eksempel balkonger, svalganger og terrasser. Produktet er også beregnet for bruk innendørs i fuktige miljøer, for eksempel i kjellere der det er risiko for tilstøtende fukt.