close-pop-up.svg

Gyproc GK 1

Beskrivelse

Bæreprofil i stål til oppbygning av bæreverk for nedhengte himlingskonstruksjoner. Kan brukes som tverrprofil ved GK-system i 2 nivåer. Inngår som en del av Gyproc GK systemet.Hel himling på halv tid med Gyproc GK

Bruksområde

Stålprofil brukes som bæreprofil i GK systemet i 1 eller 2 nivåer. Den brukes også som tverrprofil for platekledninger ved GK-system i 2 nivåer.

DoP NO Gyproc stålprofiler
Last ned(PDF, 499 KB)
Gyproc GK Himlingsystem
Last ned(PDF, 1 MB)
Produktdatablad Gyproc GK 1-4 Himlingsprofil
Last ned(PDF, 624 KB)

Gyproc GK 1

DoP NO Gyproc stålprofiler
Last ned(PDF, 499 KB)
Gyproc GK Himlingsystem
Last ned(PDF, 1 MB)
Produktdatablad Gyproc GK 1-4 Himlingsprofil
Last ned(PDF, 624 KB)
Beskrivelse

Bæreprofil i stål til oppbygning av bæreverk for nedhengte himlingskonstruksjoner. Kan brukes som tverrprofil ved GK-system i 2 nivåer. Inngår som en del av Gyproc GK systemet.Hel himling på halv tid med Gyproc GK

Bruksområde

Stålprofil brukes som bæreprofil i GK systemet i 1 eller 2 nivåer. Den brukes også som tverrprofil for platekledninger ved GK-system i 2 nivåer.