close-pop-up.svg

Gyproc AC 95/40-X2 ACOUnomic

Beskrivelse

Kantprofil med tetningslister til oppbygging av gipsvegger med dobbelt/forskutt bindingsverk og høye krav til lydisolasjon. Med disse profilene kan tradisjonell fuging med akustisk fugemasse utelates. Sikrer optimal lydtetting i hele konstruksjonens levetid.

Bruksområde

Kantprofil med ekstra høye flenser brukes som skinne mot gulv, vegg og himling i Gyproc innervegger med dobbelt bindingsverk.

DoP NO Gyproc stålprofiler
Last ned(PDF, 499 KB)
Produktdatablad Gyproc AC40-X2 Kantprofil
Last ned(PDF, 633 KB)

Gyproc AC 95/40-X2 ACOUnomic

DoP NO Gyproc stålprofiler
Last ned(PDF, 499 KB)
Produktdatablad Gyproc AC40-X2 Kantprofil
Last ned(PDF, 633 KB)
Beskrivelse

Kantprofil med tetningslister til oppbygging av gipsvegger med dobbelt/forskutt bindingsverk og høye krav til lydisolasjon. Med disse profilene kan tradisjonell fuging med akustisk fugemasse utelates. Sikrer optimal lydtetting i hele konstruksjonens levetid.

Bruksområde

Kantprofil med ekstra høye flenser brukes som skinne mot gulv, vegg og himling i Gyproc innervegger med dobbelt bindingsverk.