close-pop-up.svg

Gyproc MR

Beskrivelse

Remse av mineralull til lydisolering i Gyproc XR-innervegger.

Bruksområde

Kantisolering legges i skinners og XR stenders åpning i hvert fag. Kan med fordel plasseres i stenderen før denne monteres.

Gyproc MR

Beskrivelse

Remse av mineralull til lydisolering i Gyproc XR-innervegger.

Bruksområde

Kantisolering legges i skinners og XR stenders åpning i hvert fag. Kan med fordel plasseres i stenderen før denne monteres.