close-pop-up.svg

Gyproc R 160

Beskrivelse

Skjøtbar standardstender i stål til oppbygning av innervegger. Stenderens mønsterpregede overflate øker profilens stivhet og gir bedre fiksering av skruespissen. Hver stender har to rektangulære kabelhull. Avstand fra avkapp til første hullkant er 278 mm for profilbredde 45mm, 180 mm for profilbredde 70 mm og 200 mm for profilbredder 95, 120, 145 og 160 mm.

Bruksområde

Standardstender brukes ved oppbygning av innervegger.

EPD Gyproc Steel.pdf
Last ned(PDF, 1 MB)
DoP NO Gyproc stålprofiler
Last ned(PDF, 499 KB)
Produktdatablad Gyproc ER-R Standardstender
Last ned(PDF, 747 KB)

Gyproc R 160

EPD Gyproc Steel.pdf
Last ned(PDF, 1 MB)
DoP NO Gyproc stålprofiler
Last ned(PDF, 499 KB)
Produktdatablad Gyproc ER-R Standardstender
Last ned(PDF, 747 KB)
Beskrivelse

Skjøtbar standardstender i stål til oppbygning av innervegger. Stenderens mønsterpregede overflate øker profilens stivhet og gir bedre fiksering av skruespissen. Hver stender har to rektangulære kabelhull. Avstand fra avkapp til første hullkant er 278 mm for profilbredde 45mm, 180 mm for profilbredde 70 mm og 200 mm for profilbredder 95, 120, 145 og 160 mm.

Bruksområde

Standardstender brukes ved oppbygning av innervegger.