close-pop-up.svg

Gyproc SK 45/100

Beskrivelse

Standardskinne i stål som brukes i kombinasjon med standardstender eller lydstender til oppbygning av innervegger. Skinnens mønsterpregede overflate øker profilens stivhet og gir bedre fiksering av skruespissen.

Bruksområde

Standardskinne med høye flenser brukes som topp- og bunnskinne ved oppbygning av innervegger.

DoP NO Gyproc stålprofiler
Last ned(PDF, 499 KB)
Produktdatablad Gyproc SK 100 Standardskinne
Last ned(PDF, 582 KB)

Gyproc SK 45/100

DoP NO Gyproc stålprofiler
Last ned(PDF, 499 KB)
Produktdatablad Gyproc SK 100 Standardskinne
Last ned(PDF, 582 KB)
Beskrivelse

Standardskinne i stål som brukes i kombinasjon med standardstender eller lydstender til oppbygning av innervegger. Skinnens mønsterpregede overflate øker profilens stivhet og gir bedre fiksering av skruespissen.

Bruksområde

Standardskinne med høye flenser brukes som topp- og bunnskinne ved oppbygning av innervegger.