close-pop-up.svg

Gyproc SKB 70/70

Beskrivelse

Formbar skinne av stål med utstansing som gjør den egnet til oppbygning av bøyde vegg- og himlingskonstruksjoner med en radius ned til 600 mm. Kan tilpasses på byggeplass i ønsket form.

Bruksområde

Formbar U-profil med utstansinger som gjør at den kan formes og brukes som skinne ved oppbygning av stalbindingsverk i bøyde konstruksjoner. 

DoP NO Gyproc stålprofiler
Last ned(PDF, 499 KB)
Produktdatablad Gyproc Bøybar skinne 70/70
Last ned(PDF, 214 KB)

Gyproc SKB 70/70

DoP NO Gyproc stålprofiler
Last ned(PDF, 499 KB)
Produktdatablad Gyproc Bøybar skinne 70/70
Last ned(PDF, 214 KB)
Beskrivelse

Formbar skinne av stål med utstansing som gjør den egnet til oppbygning av bøyde vegg- og himlingskonstruksjoner med en radius ned til 600 mm. Kan tilpasses på byggeplass i ønsket form.

Bruksområde

Formbar U-profil med utstansinger som gjør at den kan formes og brukes som skinne ved oppbygning av stalbindingsverk i bøyde konstruksjoner.