close-pop-up.svg

Isotop 45, 3S Bend

Beskrivelse

45° sveisebend av plast. Passer til dimensjoner av Glava Rørskål av mineralull.
Dimensjon/beskrivelse - beskriver ytterdiameter rør inklusiv isolasjon (mm)
Max. overflatetemp.: +60 grader C

FDV Isotop plastmantling
Last ned(PDF, 107 KB)
Sikkerhetsdatablad Isotop folie (eng)
Last ned(PDF, 24 KB)
Glava Isotop plastmantling Monteringsanvisning
Last ned(PDF, 150 KB)

Isotop 45, 3S Bend

FDV Isotop plastmantling
Last ned(PDF, 107 KB)
Sikkerhetsdatablad Isotop folie (eng)
Last ned(PDF, 24 KB)
Glava Isotop plastmantling Monteringsanvisning
Last ned(PDF, 150 KB)
Beskrivelse

45° sveisebend av plast. Passer til dimensjoner av Glava Rørskål av mineralull.
Dimensjon/beskrivelse - beskriver ytterdiameter rør inklusiv isolasjon (mm)
Max. overflatetemp.: +60 grader C