close-pop-up.svg

Isotop Folie

Beskrivelse

Overflatekledning av plastfolie som legges rundt isolerte rør og bend av mineralull. Glava Isotop er vedlikeholdsfri og har lang levetid. Kan ikke benyttes utendørs.
Max. overflatetemp.: +60 grader C

FDV Isotop plastmantling
Last ned(PDF, 107 KB)
Sikkerhetsdatablad Isotop folie (eng)
Last ned(PDF, 24 KB)
Glava Isotop plastmantling Monteringsanvisning
Last ned(PDF, 150 KB)

Isotop Folie

FDV Isotop plastmantling
Last ned(PDF, 107 KB)
Sikkerhetsdatablad Isotop folie (eng)
Last ned(PDF, 24 KB)
Glava Isotop plastmantling Monteringsanvisning
Last ned(PDF, 150 KB)
Beskrivelse

Overflatekledning av plastfolie som legges rundt isolerte rør og bend av mineralull. Glava Isotop er vedlikeholdsfri og har lang levetid. Kan ikke benyttes utendørs.
Max. overflatetemp.: +60 grader C