close-pop-up.svg

ISOVER Insulsafe Wall

Beskrivelse

Løs isolasjon utviklet for innblåsing i lukkede veggkonstruksjoner.
Med Isover Insulsafe Wall oppnås lavere lambdaverdi med et mindre materialforbruk.

Ytelseserklæring DoP ISOVER InsulSafe Wall 2021 NO 210331
Last ned(PDF, 388 KB)
ECO-Product Isover InsulSafe Wall
Last ned(PDF, 75 KB)
EPD Insulsafe Wall
Last ned(PDF, 3 MB)
Sikkerhetsdatablad Isover Glassull svensk
Last ned(PDF, 327 KB)

ISOVER Insulsafe Wall

Ytelseserklæring DoP ISOVER InsulSafe Wall 2021 NO 210331
Last ned(PDF, 388 KB)
ECO-Product Isover InsulSafe Wall
Last ned(PDF, 75 KB)
EPD Insulsafe Wall
Last ned(PDF, 3 MB)
Sikkerhetsdatablad Isover Glassull svensk
Last ned(PDF, 327 KB)
Beskrivelse

Løs isolasjon utviklet for innblåsing i lukkede veggkonstruksjoner.
Med Isover Insulsafe Wall oppnås lavere lambdaverdi med et mindre materialforbruk.