close-pop-up.svg

Leca® fugearmering 18 mm

Beskrivelse

Leca® Fugearmering 18 mm benyttes til armering av blokkmurverk. Fugearmeringen er tiltenkt omhyllet av sementbasert mørtel i murverkets horisontale fuger.

Bruksområde

For å motvirke sjenerende rissdannelser pga. herdesvinn og fukt- og temperaturavhengige lengdeendringer, skal Leca murverk armeres
horisontalt med Leca Fugearmering. I tillegg virker armeringen konstruktivt for opptak av horisontallast.

DoP Leca Fugearmering 18 mm
Last ned(PDF, 248 KB)
Produktdatablad Leca Fugearmering 18 mm
Last ned(PDF, 78 KB)

Leca® fugearmering 18 mm

DoP Leca Fugearmering 18 mm
Last ned(PDF, 248 KB)
Produktdatablad Leca Fugearmering 18 mm
Last ned(PDF, 78 KB)
Beskrivelse

Leca® Fugearmering 18 mm benyttes til armering av blokkmurverk. Fugearmeringen er tiltenkt omhyllet av sementbasert mørtel i murverkets horisontale fuger.

Bruksområde

For å motvirke sjenerende rissdannelser pga. herdesvinn og fukt- og temperaturavhengige lengdeendringer, skal Leca murverk armeres
horisontalt med Leca Fugearmering. I tillegg virker armeringen konstruktivt for opptak av horisontallast.