close-pop-up.svg

Leca® Isoblokk 30 cm

Beskrivelse

Byggesystemet Leca Isoblokk 30 cm benyttes til bestandige og fuktsikre yttervegger i murverk over og under bakken. Komplett vegg uten tilleggsisolasjon gir U-verdi < 0,187 og brannmotstand REI 120. Veggen tilfredsstiller minstekravet til isolasjon i yttervegg etter TEK10. System Leca Isoblokk 30 cm består av få komponenter og gir enkelt et godt sluttresultat. Produktet har Lecas eget not og fjær system.

Se produktdatablad.

EPD Leca Isoblokk 30 cm
Last ned(PDF, 251 KB)
DoP Leca Isblokk 30 cm
Last ned(PDF, 411 KB)
FDV Leca blokker
Last ned(PDF, 282 KB)
Produktdatablad Leca Isoblokk 30 cm (Isoblokk 2017)
Last ned(PDF, 2 MB)
Leca Iso Mørtelkasse (Isblokk 2017)
Last ned(PDF, 57 KB)

Leca® Isoblokk 30 cm

EPD Leca Isoblokk 30 cm
Last ned(PDF, 251 KB)
DoP Leca Isblokk 30 cm
Last ned(PDF, 411 KB)
FDV Leca blokker
Last ned(PDF, 282 KB)
Produktdatablad Leca Isoblokk 30 cm (Isoblokk 2017)
Last ned(PDF, 2 MB)
Leca Iso Mørtelkasse (Isblokk 2017)
Last ned(PDF, 57 KB)
Beskrivelse

Byggesystemet Leca Isoblokk 30 cm benyttes til bestandige og fuktsikre yttervegger i murverk over og under bakken. Komplett vegg uten tilleggsisolasjon gir U-verdi < 0,187 og brannmotstand REI 120. Veggen tilfredsstiller minstekravet til isolasjon i yttervegg etter TEK10. System Leca Isoblokk 30 cm består av få komponenter og gir enkelt et godt sluttresultat. Produktet har Lecas eget not og fjær system.

Se produktdatablad.