close-pop-up.svg

Leca® Isoblokk 35 cm

Beskrivelse

Byggesystemet Leca Isoblokk 35 cm benyttes til bestandige og fuktsikre yttervegger i murverk over og under bakken. Komplett vegg uten tilleggsisolasjon gir U-verdi < 0,137 og brannmotstand REI 120. Veggen tilfredsstiller kravet til isolasjon i yttervegg etter TEK10 med god margin. System Leca Isoblokk 35 cm består av få komponenter og gir enkelt et godt sluttresultat.Produktet har Lecas eget not og fjær system. 

Se produktdatablad.

EPD Leca Isoblokk 35 cm
Last ned(PDF, 2 MB)
DoP Leca Isoblokk 35 cm
Last ned(PDF, 411 KB)
FDV Leca blokker
Last ned(PDF, 282 KB)
Produktdatablad Leca Isoblokk 35 cm (Isoblokk 2017)
Last ned(PDF, 2 MB)
Leca Iso Mørtelkasse (Isblokk 2017)
Last ned(PDF, 57 KB)

Leca® Isoblokk 35 cm

EPD Leca Isoblokk 35 cm
Last ned(PDF, 2 MB)
DoP Leca Isoblokk 35 cm
Last ned(PDF, 411 KB)
FDV Leca blokker
Last ned(PDF, 282 KB)
Produktdatablad Leca Isoblokk 35 cm (Isoblokk 2017)
Last ned(PDF, 2 MB)
Leca Iso Mørtelkasse (Isblokk 2017)
Last ned(PDF, 57 KB)
Beskrivelse

Byggesystemet Leca Isoblokk 35 cm benyttes til bestandige og fuktsikre yttervegger i murverk over og under bakken. Komplett vegg uten tilleggsisolasjon gir U-verdi < 0,137 og brannmotstand REI 120. Veggen tilfredsstiller kravet til isolasjon i yttervegg etter TEK10 med god margin. System Leca Isoblokk 35 cm består av få komponenter og gir enkelt et godt sluttresultat.Produktet har Lecas eget not og fjær system. 

Se produktdatablad.