close-pop-up.svg

Leca® Konstruksjonsblokk

Beskrivelse

Leca® Konstruksjonsblokk leveres i et format, 250 x 250 x 500 mm, med 2 vertikale gjennomgående utsparinger med dimensjon 150x150 mm. Utsparingene armeres og istøpes etter behov. Det er også horisontale spor for fugearmering. Det brukes vanlig kamstål Ø 8, 10 eller 12 mm både i horisontal og vertikalretningen. Ved spesielt store belastninger både horisontalt og vertikalt kan det være nødvendig å forsterke murverket ved å støpe ut deler av tverrsnittet. 

Se produktdatablad.

DoP Leca Konstruksjonsblokk og Leca Søyleblokk
Last ned(PDF, 194 KB)
FDV Leca blokker
Last ned(PDF, 282 KB)
Produktdatablad Leca Konstruksjonsblokk
Last ned(PDF, 82 KB)

Leca® Konstruksjonsblokk

DoP Leca Konstruksjonsblokk og Leca Søyleblokk
Last ned(PDF, 194 KB)
FDV Leca blokker
Last ned(PDF, 282 KB)
Produktdatablad Leca Konstruksjonsblokk
Last ned(PDF, 82 KB)
Beskrivelse

Leca® Konstruksjonsblokk leveres i et format, 250 x 250 x 500 mm, med 2 vertikale gjennomgående utsparinger med dimensjon 150x150 mm. Utsparingene armeres og istøpes etter behov. Det er også horisontale spor for fugearmering. Det brukes vanlig kamstål Ø 8, 10 eller 12 mm både i horisontal og vertikalretningen. Ved spesielt store belastninger både horisontalt og vertikalt kan det være nødvendig å forsterke murverket ved å støpe ut deler av tverrsnittet. 

Se produktdatablad.