close-pop-up.svg

Leca® Venti Pipe

Beskrivelse

Leca Venti Pipe er et «lukket» system for vedfyring og er mye mer enn en skorstein. Den løser problemet med tette hus og nok luft til ildstedet. Pipa er spesielt egnet for lavenergiboliger, passivhus og boliger bygget etter Byggteknisk Forskrift 2010 hvor en ønsker kontroll med all lufttilførsel til huset, ettersom forbrenningsluften tas ned i pipa og direkte inn i ildstedet. 

Leca Venti Pipe fås i to varianter; ett- og toløps. 

Se produktdatablad.

DoP Leca Venti Pipe
Last ned(PDF, 173 KB)
FDV Leca Venti Pipe
Last ned(PDF, 455 KB)
Produktdatablad Leca Venti Pipeelement
Last ned(PDF, 59 KB)
Leca Venti Feieluke loft
Last ned(PDF, 57 KB)
Leca Venti heltekkende pipebeslag
Last ned(PDF, 59 KB)
Leca Venti isolert innerrør
Last ned(PDF, 56 KB)
Leca Venti pipebeslag
Last ned(PDF, 57 KB)
Leca Venti pipehatt
Last ned(PDF, 65 KB)
Leca Venti røykinnføring keramikk
Last ned(PDF, 85 KB)
Leca Venti røykinnføring stål
Last ned(PDF, 60 KB)
Leca Venti toppbeslag
Last ned(PDF, 56 KB)
Leca Venti uisolert innerrør 25 cm
Last ned(PDF, 51 KB)
Leca Venti uisolert innerrør 50 cm
Last ned(PDF, 53 KB)
Sotluke til toløps Leca Venti Pipe
Last ned(PDF, 62 KB)
Stuss for tilluft til Leca Venti Pipe
Last ned(PDF, 58 KB)

Leca® Venti Pipe

DoP Leca Venti Pipe
Last ned(PDF, 173 KB)
FDV Leca Venti Pipe
Last ned(PDF, 455 KB)
Produktdatablad Leca Venti Pipeelement
Last ned(PDF, 59 KB)
Leca Venti Feieluke loft
Last ned(PDF, 57 KB)
Leca Venti heltekkende pipebeslag
Last ned(PDF, 59 KB)
Leca Venti isolert innerrør
Last ned(PDF, 56 KB)
Leca Venti pipebeslag
Last ned(PDF, 57 KB)
Leca Venti pipehatt
Last ned(PDF, 65 KB)
Leca Venti røykinnføring keramikk
Last ned(PDF, 85 KB)
Leca Venti røykinnføring stål
Last ned(PDF, 60 KB)
Leca Venti toppbeslag
Last ned(PDF, 56 KB)
Leca Venti uisolert innerrør 25 cm
Last ned(PDF, 51 KB)
Leca Venti uisolert innerrør 50 cm
Last ned(PDF, 53 KB)
Sotluke til toløps Leca Venti Pipe
Last ned(PDF, 62 KB)
Stuss for tilluft til Leca Venti Pipe
Last ned(PDF, 58 KB)
Beskrivelse

Leca Venti Pipe er et «lukket» system for vedfyring og er mye mer enn en skorstein. Den løser problemet med tette hus og nok luft til ildstedet. Pipa er spesielt egnet for lavenergiboliger, passivhus og boliger bygget etter Byggteknisk Forskrift 2010 hvor en ønsker kontroll med all lufttilførsel til huset, ettersom forbrenningsluften tas ned i pipa og direkte inn i ildstedet. 

Leca Venti Pipe fås i to varianter; ett- og toløps. 

Se produktdatablad.