close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Weber Murmørtel M5

Beskrivelse

Weber Murmørtel M5 er en tørrmørtel som lages av sement, kalk, natursand og tilsetningsstoffer. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel. Weber Murmørtel M5 er tilpasset tradisjonell muring med skje og muring med Leca Basic Mørtelkasse for rask utlegging til Leca Basic blokker. Mørtelen er pumpbar. Weber Murmørtel M5 er klassifisert i Mørtelklasse M5 iht. NS-EN 998-2.

Bruksområde

Weber Murmørtel M5 er godt egnet til de fleste mur- og pussarbeider, både innvendig og utvendig til muring av: 
- Tegl med middels minuttsug 
- Leca 
- Betongblokk 

og til pussarbeider som 
- Grunning 
- Grovpuss på underlag av tegl og betong 
- Pussing av Leca

Produktdatablad Weber Murmørtel M5
Last ned(PDF, 108 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
EPD Weber Murmørtel M5
Last ned(PDF, 3 MB)
DoP Weber Murmørtel M5
Last ned(PDF, 318 KB)
Sikkerhetsdatablad Weber Murmørtel M5
ECO Product Weber Murmørtel M5

Weber Murmørtel M5

Produktdatablad Weber Murmørtel M5
Last ned(PDF, 108 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
EPD Weber Murmørtel M5
Last ned(PDF, 3 MB)
DoP Weber Murmørtel M5
Last ned(PDF, 318 KB)
Sikkerhetsdatablad Weber Murmørtel M5
ECO Product Weber Murmørtel M5
Beskrivelse

Weber Murmørtel M5 er en tørrmørtel som lages av sement, kalk, natursand og tilsetningsstoffer. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel. Weber Murmørtel M5 er tilpasset tradisjonell muring med skje og muring med Leca Basic Mørtelkasse for rask utlegging til Leca Basic blokker. Mørtelen er pumpbar. Weber Murmørtel M5 er klassifisert i Mørtelklasse M5 iht. NS-EN 998-2.

Bruksområde

Weber Murmørtel M5 er godt egnet til de fleste mur- og pussarbeider, både innvendig og utvendig til muring av: 
- Tegl med middels minuttsug 
- Leca 
- Betongblokk 

og til pussarbeider som 
- Grunning 
- Grovpuss på underlag av tegl og betong 
- Pussing av Leca