close-pop-up.svg

Weber Murmørtel M5

Beskrivelse

Weber Murmørtel M5 er en tørrmørtel som lages av sement, kalk, natursand og tilsetningsstoffer. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel. Weber Murmørtel M5 er tilpasset tradisjonell muring med skje og muring med Leca Basic Mørtelkasse for rask utlegging til Leca Basic blokker. Mørtelen er pumpbar. Weber Murmørtel M5 er klassifisert i Mørtelklasse M5 iht. NS-EN 998-2.

Bruksområde

Weber Murmørtel M5 er godt egnet til de fleste mur- og pussarbeider, både innvendig og utvendig til muring av: 
- Tegl med middels minuttsug 
- Leca 
- Betongblokk 

og til pussarbeider som 
- Grunning 
- Grovpuss på underlag av tegl og betong 
- Pussing av Leca

Produktdatablad Weber Murmørtel M5
Last ned(PDF, 108 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
EPD Weber Murmørtel M5
Last ned(PDF, 3 MB)
DoP Weber Murmørtel M5
Last ned(PDF, 318 KB)
Sikkerhetsdatablad Weber Murmørtel M5
ECO Product Weber Murmørtel M5

Weber Murmørtel M5

Produktdatablad Weber Murmørtel M5
Last ned(PDF, 108 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
EPD Weber Murmørtel M5
Last ned(PDF, 3 MB)
DoP Weber Murmørtel M5
Last ned(PDF, 318 KB)
Sikkerhetsdatablad Weber Murmørtel M5
ECO Product Weber Murmørtel M5
Beskrivelse

Weber Murmørtel M5 er en tørrmørtel som lages av sement, kalk, natursand og tilsetningsstoffer. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel. Weber Murmørtel M5 er tilpasset tradisjonell muring med skje og muring med Leca Basic Mørtelkasse for rask utlegging til Leca Basic blokker. Mørtelen er pumpbar. Weber Murmørtel M5 er klassifisert i Mørtelklasse M5 iht. NS-EN 998-2.

Bruksområde

Weber Murmørtel M5 er godt egnet til de fleste mur- og pussarbeider, både innvendig og utvendig til muring av: 
- Tegl med middels minuttsug 
- Leca 
- Betongblokk 

og til pussarbeider som 
- Grunning 
- Grovpuss på underlag av tegl og betong 
- Pussing av Leca