close-pop-up.svg

webermix 682 fugemørtel

weber

Forbehandling

Underlaget må ikke ha bevegelse, fast, tørt og rent. Fugebredde må minst være 3 mm og dybde ca 30 mm. Ved smale fuger som er dypere enn 30 mm vil det bli vanskelig å komprimere massen. Fugesidene må være rengjort for smuss og støv for at massen skal få god vedheft.

Blanding

Et spann 25 kg webermix inneholder gradert sand og 1 boks med væske som skal helles opp i sanden. Bland dette sammen vil en jevn homogen klumpfri konsistens med mørtelvisp eller blander i ca 5 min.

Utførelse

Spre fugemassen utover overflaten med en kost eller en svaber. Viktig at massen blir spredd utover hele overflaten fordi den vil etterlate et jevnt slør. Sløret vil gi natursteinsoverflaten en blankere overflate. Ved bruk vil dette sløret gradvis slites bort. Ved dype fuger bør det presses godt ned i fugen. Overflødig masse kostes bort med en medium til hard kost/børste. La så overflaten herde i ca 1 døgn før det utsettes for gangtrafikk. Unngå hudkontakt med fersk masse. Bruk gummihansker under blanding og utførelse.

Vær oppmerksom på

Ved bruk av fugemørtelen vil det dannes en tynn film over belegget som intensiveres og gir steinen er klarer glød. Denne filmen dannes pga bindemiddelsystemet og vil også gi en ekstra beskyttelse for steinbelegget. Denne filmen gulner ikke. Avhengig av tykkelse på filmen vil den normalt slites bort etter 4 til 12 måneder. Fugemørtelen er beregnet for bruk på horisontale flater, men kan også brukes i vertikale fuger ved å bruke et fugebrett eller spekkeskje. Hold ferskfuget overflate fri for regn og smuss de første 10 timer. Rengjøring av ferdig fuget og herdet overflate kan tidligst rengjøres med høytrykkspyling etter 7 dager. Ved fuging av helt lys eller sort stein anbefaler vi å fukte dem med vann for å se hvordan sluttresultat blir seendes ut. En ferdig fuget overflate vil se ut som den er fuktig. Hvis det er usikkerhet rundt sluttresult anbefaler vi at det gjøres et testområde før fuging starter. På denne måten vil en se hvordan sluttresultat vil bli seendes ut.

Sikkerhetsforskrifter

Bruk av bindemiddelsystem basert på Polyuretan kan være allergifremkallende. Bruk derfor hansker, og egnet verneutstyr for beskyttelse. Mørtelen inneholder ingen løsemidler. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Et 25 kg spann gir ca 22 ltr
Påføringstemperatur >5°C
Brukstid Ca. 2 timer ved 65% RF
Herdetid før gangtrafikk 1 døgn ved +20 ºC
Herdetid før full belastning 7 døgn ved +20 ºC
Bindemiddel PU
Tilslag Gradert natursand
Trykkfasthet Ca 14 MPa
Bøyestrekkfasthet Ca 6 MPa
Frostbestandig Ja
Farge Grå, Sandbeige, Basalt
Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede spann under tørre forhold.
PR-nummer 317625