close-pop-up.svg

OLDROYD Ringmursdrenering

Beskrivelse

En 600 mm bred stripe av Ringmursdrenering som legges mellom Oldroyd RMA radonsperre og ringmur eller såleblokk. Ringmursdreneringen øker dreneringskapasiteten slik at eventuelt vann har god mulighet til å renne av radonsperren og ut under ringmur eller såleblokk.

Bekreftelse taping av RMA RMB med butyltape
Last ned(PDF, 251 KB)
Produktdatablad OLDROYD Ringmursdrenering
Last ned(PDF, 27 KB)
Monteringsanvisning Oldroyd Radonbrønn
Last ned(PDF, 386 KB)

OLDROYD Ringmursdrenering

Bekreftelse taping av RMA RMB med butyltape
Last ned(PDF, 251 KB)
Produktdatablad OLDROYD Ringmursdrenering
Last ned(PDF, 27 KB)
Monteringsanvisning Oldroyd Radonbrønn
Last ned(PDF, 386 KB)
Beskrivelse

En 600 mm bred stripe av Ringmursdrenering som legges mellom Oldroyd RMA radonsperre og ringmur eller såleblokk. Ringmursdreneringen øker dreneringskapasiteten slik at eventuelt vann har god mulighet til å renne av radonsperren og ut under ringmur eller såleblokk.