close-pop-up.svg

OLDROYD RMA, måltilpasset

Beskrivelse

Radonsperre for A-sjikt som lages på bestilling, ferdig tilpasset ditt prosjekt.
Membran av miljøvennlig og fleksibel polypropylen(TPO) for sikker radonbeskyttelse i bruksgruppe A. Innehar Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk.

Bekreftelse taping av RMA RMB med butyltape
Last ned(PDF, 251 KB)
TG OLDROYD® Radontett RMA
Last ned(PDF, 474 KB)
FDV OLDROYD RMA Radontett
Last ned(PDF, 95 KB)
Teknisk datablad Oldroyd RMA
Last ned(PDF, 104 KB)
Monteringsanvisning Oldroyd Radonsperre RMA tilpasset
Last ned(PDF, 6 MB)

OLDROYD RMA, måltilpasset

Bekreftelse taping av RMA RMB med butyltape
Last ned(PDF, 251 KB)
TG OLDROYD® Radontett RMA
Last ned(PDF, 474 KB)
FDV OLDROYD RMA Radontett
Last ned(PDF, 95 KB)
Teknisk datablad Oldroyd RMA
Last ned(PDF, 104 KB)
Monteringsanvisning Oldroyd Radonsperre RMA tilpasset
Last ned(PDF, 6 MB)
Beskrivelse

Radonsperre for A-sjikt som lages på bestilling, ferdig tilpasset ditt prosjekt.
Membran av miljøvennlig og fleksibel polypropylen(TPO) for sikker radonbeskyttelse i bruksgruppe A. Innehar Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk.