close-pop-up.svg

Paroc Marine Floor Slab 140

Beskrivelse

Steinullplate for flytende gulv på skip.

Densitet 140 kg/m3
Max. anvendelsestemp.: +700°C.

Godkjent for bruk som komfort- og brannisolasjon ombord på skip. Overholder DNV`s "Rules of classification of ships and mobile offshore units" for bruk ombord på skip og testet i henhold til FTP Code 2010.

DoC_VTT-C-11346-15-15_non_comb_Paroc Marine Floor Slab 140
Last ned(PDF, 104 KB)
Paroc stone wool Safe Use Datasheet
Last ned(PDF, 286 KB)
Paroc HMS faktablad (no)
Last ned(PDF, 57 KB)
Paroc Marine Floor Slab 140 Non-Comb. cert. (VTT-C-11346-15-15)
Last ned(PDF, 156 KB)
Weber Marine floors 2015
Last ned(PDF, 4 MB)
PAROC Marine Floor Slab 140 Datasheet
Last ned(PDF, 242 KB)

Paroc Marine Floor Slab 140

DoC_VTT-C-11346-15-15_non_comb_Paroc Marine Floor Slab 140
Last ned(PDF, 104 KB)
Paroc stone wool Safe Use Datasheet
Last ned(PDF, 286 KB)
Paroc HMS faktablad (no)
Last ned(PDF, 57 KB)
Paroc Marine Floor Slab 140 Non-Comb. cert. (VTT-C-11346-15-15)
Last ned(PDF, 156 KB)
Weber Marine floors 2015
Last ned(PDF, 4 MB)
PAROC Marine Floor Slab 140 Datasheet
Last ned(PDF, 242 KB)
Beskrivelse

Steinullplate for flytende gulv på skip.

Densitet 140 kg/m3
Max. anvendelsestemp.: +700°C.

Godkjent for bruk som komfort- og brannisolasjon ombord på skip. Overholder DNV`s "Rules of classification of ships and mobile offshore units" for bruk ombord på skip og testet i henhold til FTP Code 2010.