close-pop-up.svg

Paroc Marine Wired Mat 100

Beskrivelse

Ubelagt nettingmatte av steinull.     

Densitet 100  kg/m³.  
Max. anvendelsestemp.: +700°C.
Max. overflatetemp.: +300°C.
Palleformat: 1200 x 1200 mm.

Godkjent for bruk som komfort- og brannisolasjon ombord på skip. Overholder DNV`s "Rules of classification of ships and mobile offshore units" for bruk ombord på skip og testet i henhold til FTP Code 2010.

DoC_VTT-C-11348-15-15-non-comb_Paroc Marine Wired Mat 100
Last ned(PDF, 23 KB)
Paroc stone wool Safe Use Datasheet
Last ned(PDF, 286 KB)
Paroc HMS faktablad (no)
Last ned(PDF, 57 KB)
Paroc Marine Wired Mat Non-Comb. cert. (VTT-C-11348-15-15)
Last ned(PDF, 128 KB)
PAROC Marine Wired Mat 100 Datasheet
Last ned(PDF, 267 KB)

Paroc Marine Wired Mat 100

DoC_VTT-C-11348-15-15-non-comb_Paroc Marine Wired Mat 100
Last ned(PDF, 23 KB)
Paroc stone wool Safe Use Datasheet
Last ned(PDF, 286 KB)
Paroc HMS faktablad (no)
Last ned(PDF, 57 KB)
Paroc Marine Wired Mat Non-Comb. cert. (VTT-C-11348-15-15)
Last ned(PDF, 128 KB)
PAROC Marine Wired Mat 100 Datasheet
Last ned(PDF, 267 KB)
Beskrivelse

Ubelagt nettingmatte av steinull.     

Densitet 100  kg/m³.  
Max. anvendelsestemp.: +700°C.
Max. overflatetemp.: +300°C.
Palleformat: 1200 x 1200 mm.

Godkjent for bruk som komfort- og brannisolasjon ombord på skip. Overholder DNV`s "Rules of classification of ships and mobile offshore units" for bruk ombord på skip og testet i henhold til FTP Code 2010.