close-pop-up.svg

Paroc Motfall ROV 60 1

Beskrivelse

Fall platen benyttes blant annet til å lede vann vekk fra gesims/parapet, gjennomføringer etc.

Motfall 0/50 mm og 0/80mm fallrettning over 500 mm.
Motfall 0/120 mm fallrettning over 1200 mm.

Trykkfasthet: 60kN/m² v/10% deformasjon EN 826.


DoP Paroc Motfall 60
Last ned(PDF, 105 KB)
Paroc ISO 9001 og 14001
Last ned(PDF, 165 KB)
TPF nr 9 Temaveileder Flate TAK
Last ned(PDF, 5 MB)
FDV Paroc Motfall
Last ned(PDF, 216 KB)
Forenklet Sikkerhetsdatablad Paroc Steinull
Last ned(PDF, 57 KB)

Paroc Motfall ROV 60 1

DoP Paroc Motfall 60
Last ned(PDF, 105 KB)
Paroc ISO 9001 og 14001
Last ned(PDF, 165 KB)
TPF nr 9 Temaveileder Flate TAK
Last ned(PDF, 5 MB)
FDV Paroc Motfall
Last ned(PDF, 216 KB)
Forenklet Sikkerhetsdatablad Paroc Steinull
Last ned(PDF, 57 KB)
Beskrivelse

Fall platen benyttes blant annet til å lede vann vekk fra gesims/parapet, gjennomføringer etc.

Motfall 0/50 mm og 0/80mm fallrettning over 500 mm.
Motfall 0/120 mm fallrettning over 1200 mm.

Trykkfasthet: 60kN/m² v/10% deformasjon EN 826.