close-pop-up.svg

Paroc Rennefall 1:60 ROU 60 2

Beskrivelse

Fall plate for oppbygning av fall i renne for og lede vann til sluk. Fallplateoppbygning kombineres med jevntykk 60 mm og 120 mm. Fallrettning over 1200 mm.

Trykkfasthet: 60kN/m2 v/10% deformasjon EN 826.

Fall 1:60 tilsvarer 1,67 cm pr lm 0,96° og 1,67%


DoP Paroc Rennefall 1_60 60
Last ned(PDF, 135 KB)
Paroc ISO 9001 og 14001
Last ned(PDF, 165 KB)
TPF nr 9 Temaveileder Flate TAK
Last ned(PDF, 5 MB)
FDV Paroc Rennefall 1-60
Last ned(PDF, 2 MB)
Forenklet Sikkerhetsdatablad Paroc Steinull
Last ned(PDF, 57 KB)

Paroc Rennefall 1:60 ROU 60 2

DoP Paroc Rennefall 1_60 60
Last ned(PDF, 135 KB)
Paroc ISO 9001 og 14001
Last ned(PDF, 165 KB)
TPF nr 9 Temaveileder Flate TAK
Last ned(PDF, 5 MB)
FDV Paroc Rennefall 1-60
Last ned(PDF, 2 MB)
Forenklet Sikkerhetsdatablad Paroc Steinull
Last ned(PDF, 57 KB)
Beskrivelse

Fall plate for oppbygning av fall i renne for og lede vann til sluk. Fallplateoppbygning kombineres med jevntykk 60 mm og 120 mm. Fallrettning over 1200 mm.

Trykkfasthet: 60kN/m2 v/10% deformasjon EN 826.

Fall 1:60 tilsvarer 1,67 cm pr lm 0,96° og 1,67%