close-pop-up.svg

Gyproc GI 30 INEO

Beskrivelse

Inspeksjonsluke til konstruksjoner som er brannklassifisert for 30 min. Framstilt av forsinket og hvitlakkert stålplate og som standard utstyrt med vrilås. Inspeksjonsluken er enkel å montere og gjør det lett å komme til bakenforliggende installasjoner.

Bruksområde

Inspeksjonsluke brukes i 30 minutters brannklassifiserte gipsvegger og -himlinger.

Gyproc Inspeksjonsluker
Last ned(PDF, 711 KB)
Typegodkjenning Ineo EI30 inspeksjonsluke
Last ned(PDF, 342 KB)
Produktdokumentasjon Luker EI30
Last ned(PDF, 176 KB)

Gyproc GI 30 INEO

Gyproc Inspeksjonsluker
Last ned(PDF, 711 KB)
Typegodkjenning Ineo EI30 inspeksjonsluke
Last ned(PDF, 342 KB)
Produktdokumentasjon Luker EI30
Last ned(PDF, 176 KB)
Beskrivelse

Inspeksjonsluke til konstruksjoner som er brannklassifisert for 30 min. Framstilt av forsinket og hvitlakkert stålplate og som standard utstyrt med vrilås. Inspeksjonsluken er enkel å montere og gjør det lett å komme til bakenforliggende installasjoner.

Bruksområde

Inspeksjonsluke brukes i 30 minutters brannklassifiserte gipsvegger og -himlinger.