close-pop-up.svg

Gyproc GPH 3

Beskrivelse

Gyproc Dravogn, ny, har en total lengde på 2605 mm inkludert trekkstang. Den er justerbar mellom 1635 til 2170 mm for transport av korte og lange gipsplater. Maks. last 1200 kg.

Bruksområde

Dravognen brukes til å flytte flere gipsplater samtidig på byggeplass.

Gyproc GPH 3

Beskrivelse

Gyproc Dravogn, ny, har en total lengde på 2605 mm inkludert trekkstang. Den er justerbar mellom 1635 til 2170 mm for transport av korte og lange gipsplater. Maks. last 1200 kg.

Bruksområde

Dravognen brukes til å flytte flere gipsplater samtidig på byggeplass.