close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Weber Fiberduk

Beskrivelse

Weber Fiberduk egner seg til armering med Weber Smøremembraner og brukes over plateskjøter, overgang gulv/vegg samt ved sammenføyninger av forskjellige materialer hvor det ikke blir store bevegelser.

Riktig og dermed vellykket anvendelse av våres produkter ligger utenfor vår kontroll. Derfor kan vi kun påta oss en garantiytelse for kvaliteten av våres produkter innenfor rammene av våres salgs- og leveringsbetingelser, og ikke for en vellykket utførelse. Med dette datablad erklæres alle tidligere tekniske opplysninger vedr. dette produkt for ugyldige. Vi forbeholder os retten til endringer, som betyr teknisk fremskritt. Opplysninger fra våre medarbeidere, som går utover rammene for dette datablad, krever en skriftlig bekreftelse. Mottakeren av våres produkter skal på eget ansvar iaktta eventuelle rettigheter samt eksisterende lover og bestemmelser, som f.eks. vedrører forebyggelse av uhell.

Bruksområde

Weber Fiberduk egner seg til armering med Weber Smøremembraner og brukes over plateskjøter, overgang gulv/vegg samt ved sammenføyninger av forskjellige materialer hvor det ikke blir store bevegelser. Brukes også sammen med Weber smøremembraner til forsterking av vanntettingssjiktet på flater som vegger og gulv i våtsoner.

Produktdatablad Weber Fiberduk
Last ned(PDF, 49 KB)

Weber Fiberduk

Produktdatablad Weber Fiberduk
Last ned(PDF, 49 KB)
Beskrivelse

Weber Fiberduk egner seg til armering med Weber Smøremembraner og brukes over plateskjøter, overgang gulv/vegg samt ved sammenføyninger av forskjellige materialer hvor det ikke blir store bevegelser.

Riktig og dermed vellykket anvendelse av våres produkter ligger utenfor vår kontroll. Derfor kan vi kun påta oss en garantiytelse for kvaliteten av våres produkter innenfor rammene av våres salgs- og leveringsbetingelser, og ikke for en vellykket utførelse. Med dette datablad erklæres alle tidligere tekniske opplysninger vedr. dette produkt for ugyldige. Vi forbeholder os retten til endringer, som betyr teknisk fremskritt. Opplysninger fra våre medarbeidere, som går utover rammene for dette datablad, krever en skriftlig bekreftelse. Mottakeren av våres produkter skal på eget ansvar iaktta eventuelle rettigheter samt eksisterende lover og bestemmelser, som f.eks. vedrører forebyggelse av uhell.

Bruksområde

Weber Fiberduk egner seg til armering med Weber Smøremembraner og brukes over plateskjøter, overgang gulv/vegg samt ved sammenføyninger av forskjellige materialer hvor det ikke blir store bevegelser. Brukes også sammen med Weber smøremembraner til forsterking av vanntettingssjiktet på flater som vegger og gulv i våtsoner.