close-pop-up.svg

weberprim 807 epoxyprimer

Beskrivelse

weberprim 807 er en løsningsmiddelfri, luktsvak, lavviskøs, stryke- og rullbar 2-komponent epoxyharpiksprimer for epoxyforsegling og overflatebehandling.

weberprim 807 har følgende gode egenskaper: 
- Stor inntrengingsevne 
- Bredt bruksområde 
- Stor heftfasthet til et stort antall ulike underlag 
- Lav emisjon av lettantennelige (volatile) stoffer 

Produktet er bestandig mot vann, saltvann, animalske- og vegetabilske oljer, samt en rekke ulike fortynnede alkalie- og syreløsninger. 

weberprim 807 leveres ferdig utmålt i kombiforpakninger av 1 kg, 5 kg, og 9 kg størrelse (netto vekt).

Bruksområde

weberprim 807 er en egnet som: 
 • Primer for epoxyforsegling og –overflatebehandling med produkter som f. eks. webertec 827/827S. 
 • Primer på sementbaserte underlag skal strøs ut med kvartssand 0,,1 – 0,5 mm kornstørrelse. Kvartssand kan sløyfes dersom påfølgende overflatebehandling skjer med epoxy innen 24 timer. 
• Overflatebehandling av betong, gulvpuss og puss, samt tre- og sponplater. 
• Damptett tettesjikt under betongpåstøp og sementbaserte avrettingsmasser. 
• Bindemiddel i ovnstørket silika for å oppnå en (tykk) epoxymørtel.

DoP weberprim 807
Last ned(PDF, 712 KB)
Produktdatablad weberprim 807 epoxyprimer
Last ned(PDF, 63 KB)
Sikkerhetsdatablad weberprim 807 komponent B
Last ned(PDF, 601 KB)
Sikkerhetsdatablad weberprim 807 epoxyprimer

weberprim 807 epoxyprimer

DoP weberprim 807
Last ned(PDF, 712 KB)
Produktdatablad weberprim 807 epoxyprimer
Last ned(PDF, 63 KB)
Sikkerhetsdatablad weberprim 807 komponent B
Last ned(PDF, 601 KB)
Sikkerhetsdatablad weberprim 807 epoxyprimer
Beskrivelse

weberprim 807 er en løsningsmiddelfri, luktsvak, lavviskøs, stryke- og rullbar 2-komponent epoxyharpiksprimer for epoxyforsegling og overflatebehandling.

weberprim 807 har følgende gode egenskaper: 
- Stor inntrengingsevne 
- Bredt bruksområde 
- Stor heftfasthet til et stort antall ulike underlag 
- Lav emisjon av lettantennelige (volatile) stoffer 

Produktet er bestandig mot vann, saltvann, animalske- og vegetabilske oljer, samt en rekke ulike fortynnede alkalie- og syreløsninger. 

weberprim 807 leveres ferdig utmålt i kombiforpakninger av 1 kg, 5 kg, og 9 kg størrelse (netto vekt).

Bruksområde

weberprim 807 er en egnet som: 
 • Primer for epoxyforsegling og –overflatebehandling med produkter som f. eks. webertec 827/827S. 
 • Primer på sementbaserte underlag skal strøs ut med kvartssand 0,,1 – 0,5 mm kornstørrelse. Kvartssand kan sløyfes dersom påfølgende overflatebehandling skjer med epoxy innen 24 timer. 
• Overflatebehandling av betong, gulvpuss og puss, samt tre- og sponplater. 
• Damptett tettesjikt under betongpåstøp og sementbaserte avrettingsmasser. 
• Bindemiddel i ovnstørket silika for å oppnå en (tykk) epoxymørtel.