close-pop-up.svg

U Seaprotect Slab 56

Beskrivelse

Det ultimate produktet for marine segmentet der lav vekt og høy brannmotstand er vesentlig. Godkjent for bruk som komfort- og brannisolasjon ombord på skip.
Ubelagt plate. * Minimum bestilling: 11 paller

Overholder DNV's "Rules of classification of ships and mobile offshore units" for bruk ombord på skip og testet i henhold til FTP Code 2010.

U SeaProtect Ultimate Safe Use Datasheet
Last ned(PDF, 301 KB)
U SeaProtect Ultimate HMS Faktablad (no)
Last ned(PDF, 81 KB)
U SeaProtect QS certificate (MED-D SEE21022)
Last ned(PDF, 2 MB)
DoC_BGV114.477_USeaProtectSlab_20to100
Last ned(PDF, 980 KB)
U SeaProtect slab 20 to 100 Non-Comb. cert. (MEDB114.477)
Last ned(PDF, 1 MB)
U SeaProtect Slab Datasheet
Last ned(PDF, 2 MB)

U Seaprotect Slab 56

U SeaProtect Ultimate Safe Use Datasheet
Last ned(PDF, 301 KB)
U SeaProtect Ultimate HMS Faktablad (no)
Last ned(PDF, 81 KB)
U SeaProtect QS certificate (MED-D SEE21022)
Last ned(PDF, 2 MB)
DoC_BGV114.477_USeaProtectSlab_20to100
Last ned(PDF, 980 KB)
U SeaProtect slab 20 to 100 Non-Comb. cert. (MEDB114.477)
Last ned(PDF, 1 MB)
U SeaProtect Slab Datasheet
Last ned(PDF, 2 MB)
Beskrivelse

Det ultimate produktet for marine segmentet der lav vekt og høy brannmotstand er vesentlig. Godkjent for bruk som komfort- og brannisolasjon ombord på skip.
Ubelagt plate. * Minimum bestilling: 11 paller

Overholder DNV's "Rules of classification of ships and mobile offshore units" for bruk ombord på skip og testet i henhold til FTP Code 2010.