close-pop-up.svg

U Seaprotect Slab 66 A-A

Beskrivelse

Det ultimate produktet for marine segmentet der lav vekt og høy brannmotstand er vesentlig. Godkjent for bruk som komfort- og brannisolasjon ombord på skip.
Plate belagt med glassfiberarmert alufolie på begge sider.
* Minimum bestilling: 1 pall av 72 plater

Overholder DNV's "Rules of classification of ships and mobile offshore units" for bruk ombord på skip og testet i henhold til FTP Code 2010.

U SeaProtect Ultimate Safe Use Datasheet
Last ned(PDF, 301 KB)
U SeaProtect Ultimate HMS Faktablad (no)
Last ned(PDF, 81 KB)
U SeaProtect QS certificate (MED-D SEE21022)
Last ned(PDF, 2 MB)
DoC_BGV114528-04_USeaProtectSlab_66A-A
Last ned(PDF, 322 KB)
U SeaProtect Slab 66 A-A Non-Comb. cert. (MEDB114528-04)
Last ned(PDF, 527 KB)
U SeaProtect 66 A-A Bulkhead Vertical B-15 (MED-B-102319-03)
Last ned(PDF, 328 KB)
U SeaProtect 66 A-A Bulkhead penetrations B-15 (MED-B-109022-03)
Last ned(PDF, 330 KB)
U SeaProtect 66 A-A Bulkhead cable-transits B-15 (MED-B-108036-03)
Last ned(PDF, 330 KB)

U Seaprotect Slab 66 A-A

U SeaProtect Ultimate Safe Use Datasheet
Last ned(PDF, 301 KB)
U SeaProtect Ultimate HMS Faktablad (no)
Last ned(PDF, 81 KB)
U SeaProtect QS certificate (MED-D SEE21022)
Last ned(PDF, 2 MB)
DoC_BGV114528-04_USeaProtectSlab_66A-A
Last ned(PDF, 322 KB)
U SeaProtect Slab 66 A-A Non-Comb. cert. (MEDB114528-04)
Last ned(PDF, 527 KB)
U SeaProtect 66 A-A Bulkhead Vertical B-15 (MED-B-102319-03)
Last ned(PDF, 328 KB)
U SeaProtect 66 A-A Bulkhead penetrations B-15 (MED-B-109022-03)
Last ned(PDF, 330 KB)
U SeaProtect 66 A-A Bulkhead cable-transits B-15 (MED-B-108036-03)
Last ned(PDF, 330 KB)
Beskrivelse

Det ultimate produktet for marine segmentet der lav vekt og høy brannmotstand er vesentlig. Godkjent for bruk som komfort- og brannisolasjon ombord på skip.
Plate belagt med glassfiberarmert alufolie på begge sider.
* Minimum bestilling: 1 pall av 72 plater

Overholder DNV's "Rules of classification of ships and mobile offshore units" for bruk ombord på skip og testet i henhold til FTP Code 2010.