close-pop-up.svg

U Seaprotect Wired Mat 66 ALU1

Beskrivelse

Det ultimate produktet for marine segmentet der lav vekt og høy brannmotstand er vesentlig. Godkjent for bruk som komfort- og brannisolasjon ombord på skip.
Matte med aluminiumsfolie og netting. * Minimum bestilling: 6 paller

Overholder DNV's "Rules of classification of ships and mobile offshore units" for bruk ombord på skip og testet i henhold til FTP Code 2010.

U SeaProtect Ultimate Safe Use Datasheet
Last ned(PDF, 301 KB)
U SeaProtect Ultimate HMS Faktablad (no)
Last ned(PDF, 81 KB)
U SeaProtect QS certificate (MED-D SEE21022)
Last ned(PDF, 2 MB)
DoC_114540-02_USeaProtectWiredMat_36to66Alu1
Last ned(PDF, 332 KB)
U SeaProtect Wired Mat 36 to 66 Alu1 Non-Comb. cert. (MED-B 114540-02)
Last ned(PDF, 1 MB)
U SeaProtect Wired Mat Alu1 Datasheet
Last ned(PDF, 779 KB)

U Seaprotect Wired Mat 66 ALU1

U SeaProtect Ultimate Safe Use Datasheet
Last ned(PDF, 301 KB)
U SeaProtect Ultimate HMS Faktablad (no)
Last ned(PDF, 81 KB)
U SeaProtect QS certificate (MED-D SEE21022)
Last ned(PDF, 2 MB)
DoC_114540-02_USeaProtectWiredMat_36to66Alu1
Last ned(PDF, 332 KB)
U SeaProtect Wired Mat 36 to 66 Alu1 Non-Comb. cert. (MED-B 114540-02)
Last ned(PDF, 1 MB)
U SeaProtect Wired Mat Alu1 Datasheet
Last ned(PDF, 779 KB)
Beskrivelse

Det ultimate produktet for marine segmentet der lav vekt og høy brannmotstand er vesentlig. Godkjent for bruk som komfort- og brannisolasjon ombord på skip.
Matte med aluminiumsfolie og netting. * Minimum bestilling: 6 paller

Overholder DNV's "Rules of classification of ships and mobile offshore units" for bruk ombord på skip og testet i henhold til FTP Code 2010.