close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

webertec superflex D2

Beskrivelse

webertec Superflex D2 er en høyfleksibel, hydraulisk hurtigbindende membran og tetteslemming basert på spesiell bindemiddelteknologi. Den benyttes som rissoverbyggende tetting av ut- og innvendige bygningskonstruksjoner som f.eks. kjellervegger, fundamenter, beholdere og som elastisk membran under keramiske fliser. 

Spesielle egenskaper: 
- Hurtigbindende, overarbeidbar etter 90 minutter 
- Gangbar og beleggbar etter 4 timer 
- Beleggbar med keramiske fliser etter ca 4 timer 
- Væruavhengig gjennomherding via reaksjonsavbinding selv uten tilgang av luft 
- Spesielt lett i utførelse, kremaktig konsistens 
- Herder selv under påvirkning av sol og vind, og gir et riss- og spenningsfritt sjikt 
- God heft til underlaget, også lett fuktige underlag 
- Vanntett også stående vanntrykk 
- Rissoverbyggende opp til 1 mm også ved lave temperaturer. 
- Frost, aldrings, forvitrings- og UV-bestandig 
- Ikke nødvendig med etterbehandling (ettervanning) 
- Keramisk flisebelegg limes direkte på membranen med alle weberset limtyper 
- Testet for å kunne benyttes som tettesjikt i vannreservoar 

Herder ferdig etter ca. 45 minutter. Gjennomtørr etter ca. 24 timer (ved +5°C og 95% RF). Herdeprosessen er tilnærmet uavhengig av vær og temperaturforhold. Egenvekt (mørtel) ca. 1,07 kg/dm³. Kan belastes med stående vanntrykk etter ca. 3 døgn ved +23°C og 50% RF Ved lavere temperaturer og høyere luftfuktighet forlenges herdetiden noe. Likeledes vil høyere temperaturer forkorte bearbeidelsestiden. 

Ved innvendig bruk skal produktet alltid tildekkes med keramisk flis eller naturstein.

Bruksområde

webertec Superflex D2 er egnet som tettende membran og fleksibelt sjikt på ut og innvendige bygningskonstruksjoner: 
- Utvendige kjellervegger og fundamenter utsatt for fuktighet, vann med og uten stående trykk (vanntrykk = 3 m) 
- Membran i forbindelse med keramisk flisebelegg 
- Vegg og gulvarealer i våtrom 
- Svømmebasseng 
- Vannbeholdere 
- Innvendige ettertettinger (negativt vanntrykk) 
- Reparasjon av eldre bygninger 
- Vanntanker, innvendig tetting, inntil 15 m vannsøyle
- For tetting og heftslemming under kunststoffmodifisert bitumen tykksjikt. 
- Anlegg av horisontalsperre under vegger 
- Heftbro på eksisterende bitumen og asfaltbesjiktning. 

webertec Superflex D2 oppfyller kravene som mineralsk tetteslemme til tetting av byggkonstruksjoner samt til elastisk membran under keramiske fliser og platter etter kravene stilt i klasse A1, A2 og B.

DoP webertec Superflex D2
Last ned(PDF, 725 KB)
Produktdatablad webertec superflex D2
Last ned(PDF, 196 KB)
FDV Weber våtromssystem.pdf
Last ned(PDF, 261 KB)
Weber Bygg og Anlegg
Last ned(PDF, 10 MB)
Sikkerhetsdatablad webertec superflex D2 komponent B
Last ned(PDF, 332 KB)
Sikkerhetsdatablad webertec superflex D2

webertec superflex D2

DoP webertec Superflex D2
Last ned(PDF, 725 KB)
Produktdatablad webertec superflex D2
Last ned(PDF, 196 KB)
FDV Weber våtromssystem.pdf
Last ned(PDF, 261 KB)
Weber Bygg og Anlegg
Last ned(PDF, 10 MB)
Sikkerhetsdatablad webertec superflex D2 komponent B
Last ned(PDF, 332 KB)
Sikkerhetsdatablad webertec superflex D2
Beskrivelse

webertec Superflex D2 er en høyfleksibel, hydraulisk hurtigbindende membran og tetteslemming basert på spesiell bindemiddelteknologi. Den benyttes som rissoverbyggende tetting av ut- og innvendige bygningskonstruksjoner som f.eks. kjellervegger, fundamenter, beholdere og som elastisk membran under keramiske fliser. 

Spesielle egenskaper: 
- Hurtigbindende, overarbeidbar etter 90 minutter 
- Gangbar og beleggbar etter 4 timer 
- Beleggbar med keramiske fliser etter ca 4 timer 
- Væruavhengig gjennomherding via reaksjonsavbinding selv uten tilgang av luft 
- Spesielt lett i utførelse, kremaktig konsistens 
- Herder selv under påvirkning av sol og vind, og gir et riss- og spenningsfritt sjikt 
- God heft til underlaget, også lett fuktige underlag 
- Vanntett også stående vanntrykk 
- Rissoverbyggende opp til 1 mm også ved lave temperaturer. 
- Frost, aldrings, forvitrings- og UV-bestandig 
- Ikke nødvendig med etterbehandling (ettervanning) 
- Keramisk flisebelegg limes direkte på membranen med alle weberset limtyper 
- Testet for å kunne benyttes som tettesjikt i vannreservoar 

Herder ferdig etter ca. 45 minutter. Gjennomtørr etter ca. 24 timer (ved +5°C og 95% RF). Herdeprosessen er tilnærmet uavhengig av vær og temperaturforhold. Egenvekt (mørtel) ca. 1,07 kg/dm³. Kan belastes med stående vanntrykk etter ca. 3 døgn ved +23°C og 50% RF Ved lavere temperaturer og høyere luftfuktighet forlenges herdetiden noe. Likeledes vil høyere temperaturer forkorte bearbeidelsestiden. 

Ved innvendig bruk skal produktet alltid tildekkes med keramisk flis eller naturstein.

Bruksområde

webertec Superflex D2 er egnet som tettende membran og fleksibelt sjikt på ut og innvendige bygningskonstruksjoner: 
- Utvendige kjellervegger og fundamenter utsatt for fuktighet, vann med og uten stående trykk (vanntrykk = 3 m) 
- Membran i forbindelse med keramisk flisebelegg 
- Vegg og gulvarealer i våtrom 
- Svømmebasseng 
- Vannbeholdere 
- Innvendige ettertettinger (negativt vanntrykk) 
- Reparasjon av eldre bygninger 
- Vanntanker, innvendig tetting, inntil 15 m vannsøyle
- For tetting og heftslemming under kunststoffmodifisert bitumen tykksjikt. 
- Anlegg av horisontalsperre under vegger 
- Heftbro på eksisterende bitumen og asfaltbesjiktning. 

webertec Superflex D2 oppfyller kravene som mineralsk tetteslemme til tetting av byggkonstruksjoner samt til elastisk membran under keramiske fliser og platter etter kravene stilt i klasse A1, A2 og B.