close-pop-up.svg

webertec superflex D2

Bruksområde

webertec Superflex D2 er egnet som tettende membran og fleksibelt sjikt på ut og innvendige bygningskonstruksjoner: 
- Utvendige kjellervegger og fundamenter utsatt for fuktighet, vann med og uten stående trykk (vanntrykk = 3 m) 
- Membran i forbindelse med keramisk flisebelegg 
- Vegg og gulvarealer i våtrom 
- Svømmebasseng 
- Vannbeholdere 
- Innvendige ettertettinger (negativt vanntrykk) 
- Reparasjon av eldre bygninger 
- Vanntanker, innvendig tetting, inntil 15 m vannsøyle
- For tetting og heftslemming under kunststoffmodifisert bitumen tykksjikt. 
- Anlegg av horisontalsperre under vegger 
- Heftbro på eksisterende bitumen og asfaltbesjiktning. 

webertec Superflex D2 oppfyller kravene som mineralsk tetteslemme til tetting av byggkonstruksjoner samt til elastisk membran under keramiske fliser og platter etter kravene stilt i klasse A1, A2 og B.

DoP webertec Superflex D2
Last ned(PDF, 725 KB)
Produktdatablad webertec superflex D2
Last ned(PDF, 196 KB)
FDV Weber våtromssystem.pdf
Last ned(PDF, 261 KB)
Weber Bygg og Anlegg
Last ned(PDF, 10 MB)
Sikkerhetsdatablad webertec superflex D2 komponent B
Last ned(PDF, 332 KB)
Sikkerhetsdatablad webertec superflex D2

webertec superflex D2

DoP webertec Superflex D2
Last ned(PDF, 725 KB)
Produktdatablad webertec superflex D2
Last ned(PDF, 196 KB)
FDV Weber våtromssystem.pdf
Last ned(PDF, 261 KB)
Weber Bygg og Anlegg
Last ned(PDF, 10 MB)
Sikkerhetsdatablad webertec superflex D2 komponent B
Last ned(PDF, 332 KB)
Sikkerhetsdatablad webertec superflex D2
Bruksområde

webertec Superflex D2 er egnet som tettende membran og fleksibelt sjikt på ut og innvendige bygningskonstruksjoner: 
- Utvendige kjellervegger og fundamenter utsatt for fuktighet, vann med og uten stående trykk (vanntrykk = 3 m) 
- Membran i forbindelse med keramisk flisebelegg 
- Vegg og gulvarealer i våtrom 
- Svømmebasseng 
- Vannbeholdere 
- Innvendige ettertettinger (negativt vanntrykk) 
- Reparasjon av eldre bygninger 
- Vanntanker, innvendig tetting, inntil 15 m vannsøyle
- For tetting og heftslemming under kunststoffmodifisert bitumen tykksjikt. 
- Anlegg av horisontalsperre under vegger 
- Heftbro på eksisterende bitumen og asfaltbesjiktning. 

webertec Superflex D2 oppfyller kravene som mineralsk tetteslemme til tetting av byggkonstruksjoner samt til elastisk membran under keramiske fliser og platter etter kravene stilt i klasse A1, A2 og B.