close-pop-up.svg

Vempro R+ Diffusjonsåpent undertak

Beskrivelse

Diffusjonsåpent forenklet undertak. Monteres på tvers av taksperrene og har selvklebende kant som fester godt i norsk klima. Filtbelegget på undersiden av duken reduserer kondensdrypp både i byggeperioden og ved væromslag under byggets driftsfase.

Se egen monteringsanvisning.

TG 20016e Vempro combined roof underlayer and wind barrier
Last ned(PDF, 421 KB)
DoP 00123023 Vempro R
Last ned(PDF, 111 KB)
TG Vempro kombinert undertak og vindsperre
Last ned(PDF, 422 KB)
Sikkerhetsdatablad Vempro R+
Last ned(PDF, 158 KB)
Monteringsanvisning Glava Tettesystem
Last ned(PDF, 856 KB)

Vempro R+ Diffusjonsåpent undertak

TG 20016e Vempro combined roof underlayer and wind barrier
Last ned(PDF, 421 KB)
DoP 00123023 Vempro R
Last ned(PDF, 111 KB)
TG Vempro kombinert undertak og vindsperre
Last ned(PDF, 422 KB)
Sikkerhetsdatablad Vempro R+
Last ned(PDF, 158 KB)
Monteringsanvisning Glava Tettesystem
Last ned(PDF, 856 KB)
Beskrivelse

Diffusjonsåpent forenklet undertak. Monteres på tvers av taksperrene og har selvklebende kant som fester godt i norsk klima. Filtbelegget på undersiden av duken reduserer kondensdrypp både i byggeperioden og ved væromslag under byggets driftsfase.

Se egen monteringsanvisning.