close-pop-up.svg

Vempro RN Diffusjonsåpent undertak

Beskrivelse

Diffusjonsåpent forenklet undertak. Monteres parallelt med taksperrene. Filtbelegget på undersiden av duken reduserer kondensdrypp både i byggeperioden og ved væromslag under byggets driftsfase.

Se egen monteringsanvisning.

TG 20016e Vempro combined roof underlayer and wind barrier
Last ned(PDF, 421 KB)
DoP 00122642 Vempro RN
Last ned(PDF, 111 KB)
TG Vempro kombinert undertak og vindsperre
Last ned(PDF, 422 KB)
Sikkerhetsdatablad Vempro RN Diffusjonsåpnet undertak
Last ned(PDF, 159 KB)
Monteringsanvisning Glava Tettesystem
Last ned(PDF, 856 KB)

Vempro RN Diffusjonsåpent undertak

TG 20016e Vempro combined roof underlayer and wind barrier
Last ned(PDF, 421 KB)
DoP 00122642 Vempro RN
Last ned(PDF, 111 KB)
TG Vempro kombinert undertak og vindsperre
Last ned(PDF, 422 KB)
Sikkerhetsdatablad Vempro RN Diffusjonsåpnet undertak
Last ned(PDF, 159 KB)
Monteringsanvisning Glava Tettesystem
Last ned(PDF, 856 KB)
Beskrivelse

Diffusjonsåpent forenklet undertak. Monteres parallelt med taksperrene. Filtbelegget på undersiden av duken reduserer kondensdrypp både i byggeperioden og ved væromslag under byggets driftsfase.

Se egen monteringsanvisning.