close-pop-up.svg

weber 411 rissarmeringsnett

Beskrivelse

webertherm 411 Rissarmeringsnett er et alkaliebestandig, akrylbelagt glassfibernett med integrert glidesjikt. Det integrerte glidesjiktet danner et felt som gjør at utenpåliggende puss ikke hefter til underlaget. Dette reduserer risikoen for at små bevegelser i riss/sprekker i underlaget vil føre til opprissing av pussen.
Maskestørrelse generelt 6 x 6 mm (i integrert glidesjikt 1 x 1 mm)

Bruksområde

webertherm 411 Rissarmeringsnett benyttes over rissutsatte steder i pussede overflater ved nybygging eller rehabilitering. 

Eksempel nybygg: 
• Stående vertikale mørtelfuger der murverket ikke er murt i forband 
• Overgang/fuge mellom prefabrikkert overdekningsbjelke og tilstøtende murverk 
• Overgang/fuge ved slisser i murverket 

Eksempel rehabilitering: 
• Riss/sprekker i underlaget 

NB!
webertherm 411 Rissarmeringsnett kan ikke erstatte en elastisk bevegelsesfuge der dette er påkrevet.

Produktdatablad weber 411 rissarmeringsnett
Last ned(PDF, 63 KB)

weber 411 rissarmeringsnett

Produktdatablad weber 411 rissarmeringsnett
Last ned(PDF, 63 KB)
Beskrivelse

webertherm 411 Rissarmeringsnett er et alkaliebestandig, akrylbelagt glassfibernett med integrert glidesjikt. Det integrerte glidesjiktet danner et felt som gjør at utenpåliggende puss ikke hefter til underlaget. Dette reduserer risikoen for at små bevegelser i riss/sprekker i underlaget vil føre til opprissing av pussen.
Maskestørrelse generelt 6 x 6 mm (i integrert glidesjikt 1 x 1 mm)

Bruksområde

webertherm 411 Rissarmeringsnett benyttes over rissutsatte steder i pussede overflater ved nybygging eller rehabilitering. 

Eksempel nybygg: 
• Stående vertikale mørtelfuger der murverket ikke er murt i forband 
• Overgang/fuge mellom prefabrikkert overdekningsbjelke og tilstøtende murverk 
• Overgang/fuge ved slisser i murverket 

Eksempel rehabilitering: 
• Riss/sprekker i underlaget 

NB!
webertherm 411 Rissarmeringsnett kan ikke erstatte en elastisk bevegelsesfuge der dette er påkrevet.