close-pop-up.svg

weberbase 132 Grovpuss B

Beskrivelse

weberbase 132 Grovpuss B er en tørrmørtel basert på kalk og sement med velgradert dolomitt og natursand som tilslag. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig pussmørtel. Sprøytbar.

Mørtelklasse CS III iht. NS-EN 998-1.

For utvendig og innvendig bruk.

Bruksområde

weberbase 132 Grovpuss B benyttes til grovpussing av fasader og på underlag av tegl, innvendig Leca samt til sokler og grunnmurer.

DoP weberbase 132 utstockningsbruk b
Last ned(PDF, 593 KB)
Produktdatablad weberbase 132 grovpuss B
Last ned(PDF, 66 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Sikkerhetsdatablad weberbase 132 Grovpuss B

weberbase 132 Grovpuss B

DoP weberbase 132 utstockningsbruk b
Last ned(PDF, 593 KB)
Produktdatablad weberbase 132 grovpuss B
Last ned(PDF, 66 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Sikkerhetsdatablad weberbase 132 Grovpuss B
Beskrivelse

weberbase 132 Grovpuss B er en tørrmørtel basert på kalk og sement med velgradert dolomitt og natursand som tilslag. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig pussmørtel. Sprøytbar.

Mørtelklasse CS III iht. NS-EN 998-1.

For utvendig og innvendig bruk.

Bruksområde

weberbase 132 Grovpuss B benyttes til grovpussing av fasader og på underlag av tegl, innvendig Leca samt til sokler og grunnmurer.