close-pop-up.svg

weberbase 134 Grovpuss C

Beskrivelse

weberbase 134 Grovpuss C er en tørrmørtel basert på kalk og sement med velgradert dolomitt og natursand som tilslag. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig pussmørtel. Sprøytbar.

Mørtelklasse CS II iht. NS-EN 998-1.

Bruksområde

weberbase 134 Grovpuss C benyttes til grovpussing av fasader og på underlag av tegl, innvendig Leca. Benyttes til reparasjoner av tidligere KC pussede fasader og innvendige overflater.

Produktdatablad weberbase 134 grovpuss C
Last ned(PDF, 67 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Sikkerhetsdatablad weberbase 134 Grovpuss C

weberbase 134 Grovpuss C

Produktdatablad weberbase 134 grovpuss C
Last ned(PDF, 67 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Sikkerhetsdatablad weberbase 134 Grovpuss C
Beskrivelse

weberbase 134 Grovpuss C er en tørrmørtel basert på kalk og sement med velgradert dolomitt og natursand som tilslag. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig pussmørtel. Sprøytbar.

Mørtelklasse CS II iht. NS-EN 998-1.

Bruksområde

weberbase 134 Grovpuss C benyttes til grovpussing av fasader og på underlag av tegl, innvendig Leca. Benyttes til reparasjoner av tidligere KC pussede fasader og innvendige overflater.