close-pop-up.svg

weberbase 136 Tynnpuss

Beskrivelse

weberbase136 Tynnpuss er en tørrmørtel. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig pussmørtel. Sprøytbar.

Mørtelklasse CS II iht. NS-EN 998-1.

For utvendig og innvendig bruk.

Bruksområde

weberbase 136 Tynnpuss er en innvendig og utvendig puss for tynne pussjikt der det ønskes en fin kornstruktur på pussoverflaten. Benyttes som sluttpuss på underlag av sement-og kalk-sementmørtler. Kan også benyttes som innvendig tynnpuss direkte på Leca blokker der det ønskes en enklere puss.Til innvendig og utvendig bruk.

DoP weberbase 136 finputsbruk c
Last ned(PDF, 531 KB)
Produktdatablad weberbase 136 tynnpuss
Last ned(PDF, 69 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Sikkerhetsdatablad weberbase 136 Tynnpuss

weberbase 136 Tynnpuss

DoP weberbase 136 finputsbruk c
Last ned(PDF, 531 KB)
Produktdatablad weberbase 136 tynnpuss
Last ned(PDF, 69 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Sikkerhetsdatablad weberbase 136 Tynnpuss
Beskrivelse

weberbase136 Tynnpuss er en tørrmørtel. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig pussmørtel. Sprøytbar.

Mørtelklasse CS II iht. NS-EN 998-1.

For utvendig og innvendig bruk.

Bruksområde

weberbase 136 Tynnpuss er en innvendig og utvendig puss for tynne pussjikt der det ønskes en fin kornstruktur på pussoverflaten. Benyttes som sluttpuss på underlag av sement-og kalk-sementmørtler. Kan også benyttes som innvendig tynnpuss direkte på Leca blokker der det ønskes en enklere puss.Til innvendig og utvendig bruk.