close-pop-up.svg

weberbase 138 tynnpuss

Beskrivelse

weberbase 138 Tynnpuss er en tørrmørtel med hydratkalk og hvitsement som bindemiddel og hvit dolomit og natursand som tilslag. Kornstørrelse maks 0,6 mm. Benyttes til pussing i tynne sjikt på sement- og KC-basert pussunderlag. Pumpbar. Mørtelklasse CS IV.

Bruksområde

weberbase 138 Tynnpuss benyttes som sluttpuss på sement- og kalk/sementbaserte pusstyper der man ønsker en finkornet struktur. Kan benyttes både innvendig og utvendig.

NB! weberbase 138 Tynnpuss skal ikke benyttes på svake underlag som f eks kalkmørtler eller på hydrofoberte underlag som f eks flislim. weberbase 138 Tynnpuss kan benyttes som finpuss innendørs på weberbase 261 Fiberpuss men anbefales ikke utendørs.

weberbase 138 Tynnpuss er et krevende produkt når det kommer til utførelse og det anbefales derfor påført av håndverkere med erfaring fra tilsvarende produkter.

DoP weberbase 138 tunnputs
Last ned(PDF, 533 KB)
Produktdatablad weberbase 138 tynnpuss
Last ned(PDF, 69 KB)
Sikkerhetsdatablad weberbase 138 tynnpuss

weberbase 138 tynnpuss

DoP weberbase 138 tunnputs
Last ned(PDF, 533 KB)
Produktdatablad weberbase 138 tynnpuss
Last ned(PDF, 69 KB)
Sikkerhetsdatablad weberbase 138 tynnpuss
Beskrivelse

weberbase 138 Tynnpuss er en tørrmørtel med hydratkalk og hvitsement som bindemiddel og hvit dolomit og natursand som tilslag. Kornstørrelse maks 0,6 mm. Benyttes til pussing i tynne sjikt på sement- og KC-basert pussunderlag. Pumpbar. Mørtelklasse CS IV.

Bruksområde

weberbase 138 Tynnpuss benyttes som sluttpuss på sement- og kalk/sementbaserte pusstyper der man ønsker en finkornet struktur. Kan benyttes både innvendig og utvendig.

NB! weberbase 138 Tynnpuss skal ikke benyttes på svake underlag som f eks kalkmørtler eller på hydrofoberte underlag som f eks flislim. weberbase 138 Tynnpuss kan benyttes som finpuss innendørs på weberbase 261 Fiberpuss men anbefales ikke utendørs.

weberbase 138 Tynnpuss er et krevende produkt når det kommer til utførelse og det anbefales derfor påført av håndverkere med erfaring fra tilsvarende produkter.